Bilder fra Sri Lanka – reise

Øy i det Indiske Ocean, sørøst for India , skilt fra subkontinentet av Palk kanal. Bortsett fra en fjellrik sone i landets sentrale del er landskapet flatt. Fjellene splitter landet i to klart atskilte soner og fungerer som barriere overfor monsunvindene, som har avgjørende innflytelse på landets tropiske klima. Landets sørvestlige hjørne mottar slik mye nedbør, mens resten av landet er mer tørt. Enorme teplantasjer kler sørskråningene av fjellene. Videre produseres ris (til landets egen forbruk) samt rågummi, kokosnøtter og kakao til eksport. Avskogning av jorderosjon er to alvorlige miljøproblemer. Videre er luftforurensingen stigende som følgende av røyk fra fabrikkene.

Folket : Sri Lankas befolkning er overveiende singhaleser (74 %); den største minoriteten er tamilene (18 %) fulgt av arabere (7,7 %).

Religion : Buddhister (69,3 %); hinduer (15,5 %); muslimer (7,6 %); kristen (7,5 %); andre (0,1 %).

Språk : Singhalesisk (offisiell), tamil og engelsk

Politiske parti : Det forente Nasjonalparti (Siri Kotha, SK); Partiet for Sri Lankas Frihet; Den forent nasjonale demokratiske Fronten; Tamil United Lib?ration Front (TULF); Kommunistpartiet; Lighedspartiet (Lanka Sama Samaja); Demokratisk Folkeparti (Mahajana Prajathantra); Folkefronten for Befrielse (Janata Vimuktui Peramuna, JVP); Folkealliansen.

Sosiale organisasjoner : Arbeiderkongressen; Den faglige Føderasjon; Det faglige Råd; Arbeiderføderasjonen

Offisielt navn : Sri Lanka Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya.

Administrativ inddeling : 9 provinser og 24 distrikt

Hovedstad : Colombo, 2.381.000 indb. (1999).

Andr? viktige byer : Dehiwala-Mount Lavina, 218.500 indb.; Moratuwa, 204.500 indb.; Mæhæ Nuwara, 150.700 indb. (2000).

Regjering : Mahinda Rajapakse, president, stat- og regjeringssjef, valgt i november 2005. Ratnasiri Wickremanayake, statsminister siden november 2005. Parlamentet har ett kammer – Nationalforsamlingen – med 225 plasser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.