Bilder fra Spania – reise

Territoriet dekker 82 % av den iberiske halvøya samt de Balearisk og Kanariske øyer. De sentrale delene av landet består av høyslette. I nord utgjør Pyrenæerbjergene den naturlige grensen mot Frankrike. I sør finner vi B?ticas kjede. I den sentrale delen skiller Sierras Centrales fjellkjeden de to høyslettene Castilla-Le?n og Castilla-La Mancha. I Ebro dal i nordøst ligger provinsene Catalu?a, Valencia og Murcia. I sør ligger provinsen Andaluc?a i Guadalquivir dal. Klimaet er fuktig og moderat varmt. I nord og nordvest finnes det skoger. I de indre, sørlige og vestlige deler av landet er klimaet tørt. 40 % av jorden kan dyrkes. Omkring 5 % er lagt ut til naturreservat. Landet råder over en rekke naturressurser: Kull, noe olje og gass, jern, uran og kvikksølv. Industrien er i kraftig vekst og er særlig konsentrert i Catalu?a og i Euskal Herria . Det finnes stålverk og papirfabrikker.

Luft- og vannforurensningen pr. innbygger overstiger gjennomsnittet i Vest-Europa. Siden 1970 er forbruket av kunstgjødsel fordoblet. Konsentrasjonene av nitrat i Guadalquivir-elven har siden 1975 oversteget 25 %. Andelen av befolkningen med adgang til kloakkering er steget fra 14 % i 1975 til 48 % i slutten av 80. Sammen med avledningen av spillvann fra raffineringen av olje og gass har det økt forurensningen av Middelhavet.

Staten har innledet et program for gjenplanting av skoger og for å bremse jorderosjonen. Veksten i skogarealet er likevel blitt bremset av nylig omfattende skogbrenne. Satsingen på utplanting av eukalyptuser tre tar ikke hensyn til landets biodiversivity. Omkring 22 % av Spanias skoger er plaget av en eller annen form for for tidlig løvfall.

Folket : Den spanske befolkningen består av en rekke forskjellige etnisk-kulturelle grupper: Kastiljanere, asturiere, andalusierer, valenciere, katalanere, Kana-rierer og galicere. De er et resultat av blandinger mellom flere forskjellige folkeslag: Iberiske folk (av middelshavavstamming), keltere (fra Sentral-Europa) og arabere (fra Nordafrika).

Regjering : Statsminister: Jos? Luis Zapatero (PSOE) siden april 2004. Landet er et konstitusjonelt monarki. Konge: Juan Carlos I. Cortes – parlamentet – er et tokammersystem bestående av senatet med 250 medlemmer og deputertkammeret med 350 medlemmer. Regjeringspartiet fram til april 2004, Franco-diktaturets arvtaker, det ultrahøyreorienterte Partido Popular, har de foregående 8 årene forbudt alle baskiske aviser i opposisjon til regimet, forbudt det baskiske nasjonalistpartiet Herri Batasuna , andre etterfølgende parti i Baskerlandet og lokale partilister. 20-25 % av den baskiske befolkningen er dermed uten mulighet for parlamentarisk representasjon. Den spanske sentralregjeringens åker i Euskal Herria har ikke demokratisk karakter, men minner mer om Franco diktatur. Den sosialdemokratiske regjeringen gikk i 2008 i gang med å forby andre baskiske parti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.