Bilder fra Sør Afrika – reise

Demokratisk republikk. Rammene for den demokratiske utviklingen av Sør-Afrika ble etablert med vedtaket av den sørafrikanske forfatningen i mai 1996. Forfatningen, som inneholder et omfattende menneskerettighetskapittel, sikrer utover sivile og politiske rettigheter også en rekke sentrale sosiale og økonomiske rettigheter, herunder bl.a. retten til utdannelse og helse. Det sørafrikanske parlamentet består av en Nasjonalforsamling med 400 medlemmer valgt ved forholdstallsvalg og et Nationalt Provinsråd med representanter fra de ni provinsene. 14. april 2004 avholdt Sør-Afrika det tredje valget siden apartheid ble avskaffet. Det ble som i 1999 en stor valgsseier til African National Congress (279 mandat), som for første gang oppnådde 2/3 flertall i parlamentet. Democratic Alliance (50 mandat), som hovedsakelig er dominert av hvite, liberale kretser, ble det nest størst partiet i parlamentet. United Democratic Movement (9 mandat) og det nysdannede Independent Democrats (7 mandat) greide seg likeledes godt. Inkatha Freedom Party (28 mandat) gikk tilbake, og akkurat som ved valget i 1999 led New National Party (7 mandat) et sviende nederlag, og mange medlemmer er siden gått over til ANC; NNP er siden blitt oppløst. De resterende 20 mandatene ble fordelt på en rekke mindre parti. Sør-Afrika er likevel fortsatt et ungt og sårbart demokrati. Antallet av menneskerettighetskrenkelser fra myndighetenes side er falt merkbart siden valget i 1994, men det er fortsatt problemer med politisbrutalitet og dødsfall under varetektsfengsling, og særlig forholdene i fengselsvesenet utgjør et alvorlig menneskerettighetsproblem. Dessuten er kriminaliteten i Sør-Afrika mer høy, om enn svakt synkende for de alvorligste forbrytelsene, herunder mord. Sør-Afrika er det land i verdenen med det høyeste antallet HIV-smittet. Det anslås, at ca. 5,5 mill. mennesker levde med HIV i 2005 svarende til ca. 18 % av den voksne befolkningen (15-49 år). Epidemien treffer kvinner hardt. I 2005 var 17 % av de yngre kvinnene (15-24 år) smitta mot 4.4 % av de yngre mennene. Stigmatisering er et alvorlig problem i relasjon til HIV/AIDS. HIV-positive utsettes ikke sjelden for diskriminering, enda det er lovstridig. Særlig helsesektor og utdanningssektoren er truffet hardt av epidemien, men også i politiet og hæren er smitteraten høy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.