Bilder fra Slovenia – reise

Landet deler grenser med Italia i vest, med Østerrike i nord, med Ungarn i nordøst og med Kroatia i sør og sørøst. Slovenia er fjellrikt og dekket av skoger med fruktbare daler. Fra Alpene i den nordvestlige delen av landet, hvis høyeste punkt er Triglav på 2.864m, løper Sava-elven mot sørøst og skjærer gjennom kullgruvedistriktene. I den nordlige grenseregionen ligger Karavankebjergkæden. Området mellom elvene Mura, Drava, Savinja og Sava er kjent for sin vinproduksjonen. Vest sørvest for Ljubljana, ved Socaflodens bredder, er klimaet mindre “kontinentalt”. Hovedstaden har en årlig gjennomsnittstemperatur på 9?C, med minus 1?C om vinteren og 19?C om sommeren. Undergrunnen er rik på kull og kvikksølv, som danner grunnlag for landets industri. Metal- og kjemiindustrien forurenser Sava elv og kystområdene i vanskelig grad med tungmetaller og giftige stoff. Dit kommer skogsdød som følge av sur nedbør.

Folket : Slovenere 87,8 %; serbere 2,4 %; kroater 2,8 %; bosniere 1,4 %; ungarere 0,4 %.

Religion : Flertallet av befolkningen er katolikker, 83,6 %; kristen, som bekjenner seg til den tradisjonelle slovenske kirken og den ortodokse troen, 16,4 %.

Språk : Slovensk er det offisielle språket; dessuten tala serbokroatisk.

Politiske parti : Det liberal demokratiske Parti (sentrum-venstreorientert, tidligere ungkommunister); Ligaen av sosialdemokrater i Slovenia; Folkepartiet (konservativt høyrefløysparti); Det nye kristelige Folkeparti (tidsligere Demos, det viktigste opposisjonspartiet til den kommunistiske regjeringen); Socialdemokratiet (høyrefløysparti). Mindre parti: Sloveniens Pensionistparti; Sloveniens Ungdomsparti; De grønne; Slovenske Republikanere; Nasjonalspartiet (ekstremt høyreorienterte).

Offisielt navn : Republika Slovenija.

Leave a Reply

Your email address will not be published.