Bilder fra Slovakia – reise

Landet er fjellrikt, og Karpatene utgjør den største fjellkjeden. Bjergregionene er dekket av skoger, som gjør treindustrien til en vesentlig inntektskilde, mens elvene Donau og Uhs daler er frodige landbruksområder. Landet råder over betydelige forekomster av kobber, sink, bly og kvikksølv; det finnes dessuten forekomster av olje og naturgass. Forurensningen fra industrien utgjør det vesentligste miljøproblemet.

Folket : Slovakene utgjør 85,7 % av befolkningen, mens ungarerne representerer 10,7 %. Det finnes minoritetsgrupper av sigøynere, 1,6 %, sjekker, 1,1 %, ruthener, 0,3 %, ukrainere, 0,3 % og tyskere 0,1 %.

Religion : Katolikker, 60,3 %; ateister 9,7 %; slovakiske evangelister, 6,2 %; protestanter, 3,5 %; gresk-katolikker, 3,4 %; ortodokse, 0,7 % og andre 18 %.

Språk : Slovakisk er det offisielle språket; dessuten snakker sammen det ungarsk.

Politiske parti : Slovakiets Demokratibevægelse, ledet av Vladimir Meciar; Det venstredemokratiske Partiet, tidl. kommunistisk parti; Den kristelige Demokratibevegelse; Det slovakiske Nasjonalistpartiet; Det alternative demokratiske Partiet; Den slovakiske Demokratikoalition; Partiet Sameksistens, som er en koalisjon bestående av Den kristelige ungarske Demokratibevegelse, Det folkelige ungarske Partiet og gruppen Sameksistens.

Sosiale organisasjoner : Sammenslutningen av slovakiske Fagforbund (KOZ-SR), ledet av Alojs Englis.

Offisielt navn : Slovenska Republika.

Administrativ inndeling : 4 provinser, splittet i 38 kommuner og hovedstaden.

Hovedstad : Bratislava, 460.000 indb. (1999).

Andr? viktige byer : Kosice, 244.400 indb; Presov, 95.300 indb; Nitra, 87.400 indb; Zilina, 87.600 indb; Bansk? Bystrica 84.400 indb. (2000).

Regjering : Parlamentarisk republikk. Forfatningen innført 1. januar 1993. Ivan Gasparovic er president siden juni 2004. Robert Fico, statsminister siden juli 2006. Parlamentet har ett kammer bestående av 150 medlemmer, som velges for en fireårig periode.

Leave a Reply

Your email address will not be published.