Bilder fra Saudi Arabia – reise

Omfatter ca. 80 % av den arabiske halvøyen. Landet har 2 utstrakte ørkenområder: Nefud Major i nord og Rub-Al-Jali, i sør. Imellom disse ligger det vulkanske Neyedmassivet og Hass-Sletten. Det er landets eneste fruktbare region, hvor man kan dyrke hvete og dadler, takket være vintrenes beskjedne nedbør. Med Mindre enn 0,3 % av arealet dyrket opp, er Saudi-Arabia nødt til å importere 90 % av sine matvarene. Oljeeksporten, som er konsentrert ved Golfkysten, utgjør basis i landets enorme rikdom. Den intense aktiviteten, som er knyttet med oljehandelen, har økt forurensningen av vannet og av kyststrekningene – en situasjon, som forverret drastisk under Gulfkrigen : 640 KM strender og sumpområder oversvømte av et oljeutslipp på mer enn 4,5 millioner tønner; tusenvis av fisker og trekkfugler omkom; opprenskingen, under ledelse av FN, påførte kongedømmet en utgift på 450 millioner dollar. Landbrukssektoren forbruker store mengder vann fra et omfattende system av kunstvanningsanlegg. Miljøseksperter har advart om at det bare finnes ganske små mengder vann, og informasjon tyder på, at hvis man fortsetter med det samme forbruk, vil drikkevannsreservene være tømt ut i løpet av 10-20 år.

Folket : Saudierne nedstammer fra araberne, med en vis etnisk påvirkning fra de afrikanske slavene. I de siste årene har man opplevd en stigning i antallet av immigranter – 4,6 millioner, ifølge den siste folketellingen, foreta i 1992 – her under særlig iranere, pakistanere og palestinere, som har slått seg ned i de nye industrisonene i øst. I alt anslås antallet av utlendinger til å utgjøre ca. 5 millioner. (1992).

Religion : Islam er den offisielle religionen, herav utgjør Sunnimuslimer 95 %, Shiamuslimer 3 %. Kristen utgjør ca. 1 %.

Språk : Arabisk med en rekke dialekter. Videre innvandreres og gjestearbeidernes språk. Særlig urdu og farsi.

Politiske parti : Politiske parti er ikke tillatt.

Sosiale organisasjoner : Folkelige organisasjoner er ikke tillatt og eksisterer derfor bare illegalt eller i utlandet.

Offisielt navn : Al -mamlaka al -Arabiya ass-Saudiya.

Administrativ inndeling : 5 regioner og 14 distrikt.

Hovedstad : Riyad, 3.183.000 innbyggere. (1999).

Andr? viktige byer : Jiddah (administrativ hovedstad), 2.604.500 innbyggere; Mekka, 1.229.200 innbyggere (2000).

Leave a Reply

Your email address will not be published.