Bilder fra Rwanda – reise

Geografi Areal 26.388 km2 Innbyggertall 8,7 mill. Befolkningsvekst pr. år 2,5 prosent (1980-2001) Økonomi BNI pr. capita 230 USD. Vekst i BNP pr. capita -1,3 prosent Gjeldssituasjon (år) Høyt forsgjeldet; langsfristet offentlig utenlandssgjeld: 1.163 mill. USD. Utenlandsk bistand pr. capita 45 USD. Regjering Statsoverhode Paul Kagame Regjeringssleder Bernard Makuza Utenriksminister Charles Mulinga Den innenrikspolitiske situasjonen, herunder menneskerettighet-situasjonen: Rwanda står 9 år etter folkemordet ved en avgjørende skilleslinje. Om enn landet har avholdt de første flerpartivalgene, har landet langt å gå før den demokratiske prosessen er forankret i landet. En demobilisering og repatriering av Hutu soldater fra det østlige DRC (se Kongo, den Demokratiske Republik ) til Rwanda kan forventes å skape store sosiale spenninger i Rwanda. Over 120.000 personer sitter stadig i fengsel anklaget for medverknad til folkemord. Rettsvesenet har ikke tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre rettsoppgjøret på tilfredsstillende måte. Rwanda avholdt sitt første flerpartivalget til presidentposten siden folkemordet i 1994 25. august 2003. Vinner ble ikke overraskende den inntil nå presidenten Paul Kagame, og han RPF-partiet. Kagame fikk 95 % av stemmene i et valg, som ble kritisert av EU-valg-observatører for en rekke uregelmessigheter, men likevel godkjent. 29. september ble det avholdt parlamentsvalg til landets to kamre. RPF vant med en firepartikoalisjon 40 ut av 53 seter ved direkte valg i det 80 seter stor deputere kammer. Det var likeledes valg til overhuset. Bakgrunnen for RPFs store valgseier skal finnes i folkemordet i 1994, hvor partiet kom til makten etter å ha tvunget Hutu majoritet på flukt. Partiet sitter i dag solid på makten og har kontroll over alle samfunnslag. Opposisjonen er for en stor dels vedkommende i eksil, mens de få gjenværende blir sjikanert. Et reelt demokratisk samfunn er det ikke tale om, og det er fortsatt restriksjoner på organisasjonsfriheten, forsamlingsfriheten og ytringsfriheten. På tross av RPFs totalitære kontroll med landet har det bare vært begrenset kritikk fra utlandet. Rwanda spilte en avgjørende rolle i konflikten i DRC. Som følge av internasjonalt press på landet måtte Rwanda akseptere en bilateral sikkerhetsavtale (Pretoria avtale) i juli 2002 på Sørafrikansk initiativ, som medførte at rwandiske tropper skulle forlate DRC innenfor tre måneder. Sikkerhedsrådet pekte ut 4. september 2003 Hassan Jallow som nybegynnere anklager for FNs Internationale Krigsforbrydertribunal for Rwanda (ICTR) Den økonomiske situasjonen: Rwanda er blant verdenens fattigste land, og ca. 65 prosent av befolkningen lever i absolutt fattigdom. Økonomien er dominert av små subsistenslandbruk. Støttet av donorer samt av IMF er gjenoppbyggingen av landet og rehabilitering av landbruk og industri likevel kommet relativ langt siden 1994.

1 comment for “Bilder fra Rwanda – reise

Leave a Reply

Your email address will not be published.