Bilder fra Russland – reise

Geografi Hovedstad Moskva Areal 17 mill. km2 Innbyggertall 142 mill. (2006) Språk Russisk Religion Russiskortodokse kirke, islam, jødedom og buddhisme betegnes som tradisjonelle religioner. Dessuten finnes det mange andre. Økonomi BNI pr. capita 11.000 USD (2006). Vekst i BNP pr. capita 7 % (2007) Valuta Russiske rubler (RUR) Valutakurs 1 USD 25,30 RUR (september 2007) Regjering Statsoverhode President Vladimir Putin Regjeringsleder Statsminister Viktor Zubkov Utenriksminister Sergej Lavrov Parlament Den føderale Forsamlingen, som består av Dumaen (underhus) og Føderationsrådet (overhus). Russland er i kraft av sin størrelsen, rikdom på naturressurser og økonomiske potensial et viktig land i Europa. Russland har stor betydning for danske utenrikspolitiske prioritetsområder som nabo og partner for NATO og det utvidet EU og i kraft av sin plasseringen ved Østersjøen. Russland har siden vedtaket av den nåværende forfatningen i 1993 formellt vært en demokratisk føderal republikk med en klassisk maktdeling i en lovgivende, utøvende og dømmende makt. Da Vladimir Putin ble innsatt som president i mai 2000 var det første gangen i Russlands 1000-årig historie, at landets øverst embete ble overdratt fra en folkevalgt leder til en annen. Den økonomiske og politiske situasjonen Russisk økonomi har siden 1999 vært i sterk vekst (6-7 % pr. år) takket være høye energipriser. Det har ført til en betydelig forbedring i befolkningens levestandard, hvilket er av stor betydning for den politiske stabiliteten. Utenlandssgjelden er markant redusert. Det føres en ansvarlig finanspolitikk, som sammen med stigning i valutakursen holder inflasjonen under 10 %. Putins erklærte mål er å skape en moderne kunnskapssbasert økonomi. Økonomien er likevel mer avhengig av råvarer (særlig olje og gass). Regjeringen prioriterer løsning av følgende fundamentale problemer: Folketallet er synkende, folkehelsen er mindre og deler av undervisningssystemet i forfall. Investeringsnivået er for lavt til å rette opp på den nedslitt infrastrukturen og modernisere produksjonsapparatet. Modernisering av landbruk og boligbygging fremmes. Særlig alvorlig er manglende investeringer i energissektoren. Korrupsjon er et voksende problem. Statens eierskap og innflytelse på økonomien er økt. De store energiinntektene har forminsket presset for markedsøkonomiske reformer, og disse er stort sett gått i stå. Samtidig er russisk økonomi likevel blitt mer internasjonalisert, og det forhandles om medlemskap av WTO, som kan komme på tale i 2008. De utenlandske investeringene var lave i 1990, men er nå sterkt stigende. Den politiske utviklingen går i retning av større sentralisering av makten med presidenten i en dominerende posisjon i forhold til andre statsmakter og de føderale enhetene. Guvernørene er ikke mer folkevalgte, men pekt ut av presidenten med etterfølgende bekreftelse i de lokale parlamentene. Staten har direkte eller indirekte tatt kontroll med de landbeskjærende elektroniske media, som ikke i større omfang kritiserer sentrale elementer i regjeringens politikk. Det finnes likevel en politisk debatt i andre medier, og det er fri adgang til internett. Det avholdes valg til Dumaen 2. desember 2007 og til presidentposten 2. mars 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published.