Bilder fra Romania – reise

Landet skjæres gjennom fra nord til its sentrale delene av Karpater fjell, som i dem vestlige delen også kalles de Transsylvaniske alper. I bunnen av den buen Karpatene danner, strekker den Transsylvaniske slette seg. Mot øst strekker de moldaviske sletter seg og i sør Valakien, som skjæres gjennom av elven Donau, som i et stort delta munner ut i Svartehavet. Landet råder over rike naturressurser i form av olje, naturgass, kull, jern og bauxitt, og disse har dannet grunnlag for utviklingen av en betydelig industri. Likevel er its økonomien fortsatt i høy grad avhengig av eksporten av råvarer og landbruksprodukter og det er en av Europas største oljeprodusenter. Copsa Mica i sentrum av Romania er ett av Europas verst forurenset industriområder.

Folket : Rumenere (89,5 %); Ungarere (6,6 %), Tyskere (0,3 %), Ukrainere, tyrkere, grekere og kroater. Disse offisielle tallene rommer ikke sigøynerne, som utgjør 5-10 % av befolkningen, men som i oppgjørene foretrekker å betegne seg som rumenere.

Religion : Overveiende romersk-ortodoks (86,8 %). Katolske minoriteter (5 %). Gresk ortodokse (3,5 %) samt protestanter. (1992)

Språk : Rumensk (offisielt), romani (sigøynernes språk), ungarsk og tysk.

Politiske parti : Demokratisk Konvent, en koalisjon under ledelse av det Nationale Bondeparti; Kristelige Demokrater; Den sosialdemokratiske Unionen; Den demokratiske unionen av ungarere i Romania; Rumæniens Socialdemokrati; Partiet for Storrumænien.

Sosiale organisasjoner : Landssammenslutningen av Fagforeninger

Offisielt navn : Rom?nia

Leave a Reply

Your email address will not be published.