Bilder fra Portugal – reise

Landet består av to deler: Den kontinentale delen på den iberiske halvøya samt øygruppene Azorerne og Madeira. Floden Tejo deler fastlandet i to atskilte regioner. Den nordlige delen er fjellrik med omfattende nedbør og intensivt landbruk. Høstene er korn, mais, vindruer og olivener. Landets viktigste vindistrikt ligger i Douro dal, og det brer vinmarkene seg opp over dalens terrasser. Byen Porto er den nordlige delens økonomiske sentret. Den sørlige delen av landet – Alentejo – er preget av flatere terreng, bakker og et tørrere klima. De viktigste høstene er vindruer, olivener og saueavl. I samme region finnes skoger med korkeik, som gjør landet til storeksportør av kork. Fiskeindustrien og skipsbygning tar inn en viktig rolle i den nasjonale økonomien. Landet råder over en rekke mineraler: Svovelkis, wolfram, kull, kobber, gull og jern. Erosjonen som noen steder preger landskapet, er så mye mer ødeleggende pga. skogbranner og jordens naturlige dårlige kvalitet. Luftforurensingen er betydelig i byene og nær ved cellulose- og sementindustriene.

Folket : Portugiserne (99,5 %) er en blanding av en rekke opprinnelige etniske grupper: Keltere, arabere, berbere, fønikere, karthagenser, grekere, lusitaner, arabere, berbere, vestgotere og andre. De utenlandske innbyggerne kommer særlig fra Afrika (Cabo Verde) (0,2 %), fra Brasil (0,1 %), USA (0,1 %), Ukraina og fra resten av Europa. Det dessuten er betydelig utvandring av portugisere med retning mot kontinentets rikere land samt USA og Canada.

Religion : Katolikker (94,5 %), protestanter (0,6 %), andre kristen, overveiende katolske, apostolsk og Jehovas vitner (0,9 %), jøder (0,1 %), muslimer (0,1 %).

Språk : Portugisisk

Politiske parti : Socialdemokratiet (sentrum-høyreorienterte). Socialistpartiet (sentrum-venstreorientert). Kommunistpartiet. Det Sentrumdemokratisk Sosial Parti – inngår i den europeiske Kristeligt Demokratiske Union. Mindre parti: Det Nasjonal Solidaritetsparti. Det Revolusjonære Socialistparti. De grønne. Det Folkelig Monarkistisk Parti. Det Demokratisk Fornyelsesparti.

Sosiale organisasjoner : De Portugisisk Arbejderes Landsorganisasjon (CGTP) er landets største faglige organisering. Med 287 fagforeninger som medlemmer representerer den 80 % av de organiserte arbeiderne. Den rivaliserende UGTP består av 50 fagforeninger.

Offisielt navn : Rep?blica Portuguesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.