Bilder fra Polen – reise

Den nordlige flate delen av landet skjæres gjennom av elvene Wisla, Wartha og Oder. Det er dekket av barskoger og det dyrkes rug, poteter og lin. De sentrale delene av Polen er overveiende flate, fruktbare og med en stor landbruksproduksjon: Sukkerroer og korn. Den sørlige regionen er preget av Karpaterbjergene og er mindre fruktbar. Landet råder over betydelige mineralressurser: Kullproduksjonen i Schlesien er verdenens 4. største, svovelproduksjonen i Tarnobrzeskie er verdenens 2. største. Videre utvinnes kobber, sink og bly. De viktigste industriene er stål- og kjemiindustrien samt produksjonen av skip. Landet plages av betydelig luftforurensing og pga. sin plasseringen i Sentral-Europa påvirkes det også av luft- og vannforurensningen fra its nabolandene.

Folket : Størstedelen av befolkningen er polsk (96 %). Ukrainere (0,8 %), hviterussere (0,8 %), tyskere (0,5 %) og svensker, (0,7 %).

Religion : Overveiende katolsk (90,7 %), ortodokse (1,4 %), andre (7,9 %) (1995)

Språk : Polsk

Politiske parti : Lov og Refærdighed; Borgerplattformen; Selvforsvarsbevegelsen (MAT). Den tyske minoriteten har dessuten sin egen parlamentariske representasjonen.

Sosiale organisasjoner : Den faglige organiseringen er sunket drastisk. Det eksisterer i dag to konkurerende landsorganisasjon: Fagbevægelsens Centralråd og Solidaritet. Bøndernes Centralorganisation.

Offisielt navn : Polska Rzeczpospolita.

1 comment for “Bilder fra Polen – reise

Leave a Reply

Your email address will not be published.