Bilder fra Peru – reise

Sierra Madre og Sierra de gaupe Cuchumatane er to fjellkjeder som skjærer gjennom landet fra øst til vest. De består av en rekke aktive vulkaner og er preget av hyppige jordskjelver. Mellom disse to fjellkjedene ligger høylandet ( altiplano ), det består av dårlige jorder og er et lett bytte for erosjon. Høylandet utgjør 26 % av landets areal, og her bor 53 % av befolkningen. Her finnes kaffeplantasjer og subsistenslandbruk drevet av de indianske småsamfunnene. Lavtlandsområdet ut mot Karibia er det mer utstrakte, er dekket av tropisk regnskog, men er samtidig det tynnt befolkede. I dalene ut mot Karibia og mot Stillehavet finnes det bananplantasjer, sukkerrør-, bomulds- og kaffeplantasjer. I 1980 var 41,9 % av landet dekket av skog. Dette tall var i 1990 falt til 33,8 %, hvilket er en faretruende utvikling for landets mer varierte økosystem.

Folket : Omkring 61 % av befolkningen er etterkommere av Maya folket. Landets befolkning kan ut fra språk og kultur inndelt i 4 hovedgrupper: ladino (etterkommere av spanjoler og den opprinnelige befolkningen), mayaer, garifuna (i området ut mot Karibia) og xinca.

Religion : Overveiende katolsk. Siden starten av 1980 er en lang rekke evangeliske sekter trengt inn i landet og dessuten praktiserer en betydelig del av den opprinnelige befolkningen fortsatt dem egne religiøse ritualene.

Språk : Spansk (offisielt), men størstedelen av mayabefolkningen har ett av de 22 mayaspråkene (cakchiquel, kekch?, mam, quich?, tzujil m.fl.) som hovedspråk. Videre taler folk ved Atlanterhavskysten Garifuna.

1 comment for “Bilder fra Peru – reise

Leave a Reply

Your email address will not be published.