Bilder fra Østerrike Bilde

Beliggende i Sentral-Europa, et land uten kyststrekninger. Hoveddelen av landet ligger i Alpene. I vest er alpeprovinsene Voralberg og Tyrol store turistattraksjoner. I den østlige delen av Alpene, som er lavere og tildels dekket av skoger, dyrkes rug og poteter. Dalene, som ligger mellom Alpenes østlige fjellkjeder – Klagenfurt-og-Styriadalene – er frodige landbruksområder, med rikt variert produksjon: mais, hvete, frukt, kveg- og fjærkreavl. Med sine rike forekomstene av jern og kull er det et produktivt område innenfor jern- og metallindustrien. I den nordlige delen av landet strekker de lavere delene av Alpene seg, hvor Donaudalen danner rammen om et aktivt område for elvseilas. Luftforurensingen fra de større byenes industriområder og fra bilene samt bruken av kunstgjødsel er blant de primære årsakene til landets miljøproblemer.

Folket : Hovedsakelig av germansk avstamming, med slaviske, polske og ungarske mindretall.

Religion : Kristendom: Katolikker 84,3%; protestanter 6%; luthersk-evangeliske 5%. Islam 4,2%.

Sprog : Tysk (herud en rekke lokale dialekter. Serbo-kroatisk; roma; slovensk; ungarsk.

Politiske parti : Det østerrikske Folkeparti, (?VP); Det østerrikske Socialistparti, (SP?), medlem av Sosialistisk Internasjonale; Frihetspartiet, (FP?, det ekstremt høyreorienterte partiet, tidsligere ledet av J?rg Haider); De grønne, (VG?); Det kommunistiske Partiet, (KP?); Det nasjonaldemokratiske Partiet, som er et høyreekstremistisk parti.

Sosiale organisasjoner : Sammenslutningen av østerrikske fagforbund, LO, med flere enn 1 1/2 million medlemmer. Osterreichische Berbauernvereinigung (Bond-organisasjonen).

Offisielt navn : Republik ?sterreich

Administrativ inddeling: 9 kantoner (provinser).

Hovedstad: Wien, 2.068.000 innbyggere. (1999).

Andre vigtige byer: Graz, 240.500 innbyggere; Linz, 188.200 innbyggere; Salzburg, 143.300 innbyggere. (2000).

Regering : Parlamentarisk republikk. Heinz Fischer, president og statsleder siden juli 2004. Alfred Gusenbauer (SP?), statseminister og regjeringssjef siden januar 2007. Tokammersystem: Nationalforsamlingen med 183 medlemmer valgt ved direkte valg hver fjerde år. Føderalt Råd med 63 medlemmer, valgt av Provinsråd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.