Bilder fra Nord Korea – reise

Ligger på den nordlige delen av Koreahalvøen, øst for Kina og mellom det japansken og det Gule hav. Territoriet er fjellrikt og dekket av skoger i de østlige fjellene ut mot det japanske havet. På slettene produseres ris, som er landets viktigste høst. 90 % av jorden dyrkes kooperativt. Landet er rikt på mineraler: Kull, jern, sink, bly og mangan.

Folket : Koreanerne i både nord og sør er sannsynligvis en grein av tung? stamming. Gjennom århundrede har de litt under skiftende kinesiske og mongolske invasjoner. I sammenligning med de mange andre asiatiske folkene er det påfallende, at befolkningen er etnisk og kulturelt mer homogen. Det eksisterer ikke noen etniske minoriteter.

Religion : Religionsdyrkelse er ikke tillatt, men hvor den likevel foregår, er de vanligste: buddhismen, konfucianism (som snarere enn religion er et moralkodeks), chondokio (som kombinerer elementer fra buddhismen med kristendommen) samt i de indre delene av landet tradisjonell sjamanisme.

Språk : Koreansk

Politiske parti : Koreas Arbejderparti (KAP) er opprettet i 1945. Det er et marxistisk-leninistisk parti, som er dominerende i koreansk politikk. Koreas Socialdemokratiske Parti og Chindokio Chongu Partiet er forent med KAP i den Nationale Front til Koreas Genforening, som ble dannet i 1945. De unge er organisert i Socialistisk Arbejderungdom og kvinnene i Demokratisk Kvindeunion, som begge er sluttet til KAP.

Sosiale organisasjoner : Fagforeningsføderasjonen er landets eneste Landsorganisasjon. Bøndene er organisert i Unionen av Landarbeidere.

Offisielt navn : Choson-Minjujuui-Inmin-Konghwaguk (Den demokratiske folkerepublikken Korea).

Administrativ inndeling : 9 provinser, 1 distrikt.

Hovedstad : Pyongyang 3.136.000 indb. (1999).

Andr? viktige byer : Hamhung, 808.300 indb.; Chongjin, 663.400 indb.; Sunchon, 371.300 indb. (2000).

Regjering : Presidentsposten er ikke formellt blitt okkupert siden Kim Il Sungs død i juli 1994. Presidentsembetet ivaretas de-facto av han sønnen, Kim Jong Il. Formann for den Øverste Folkeforsamling er siden september 1998 Kim Yong Nam. Pakk Pong Ju er siden september 2003 statssminister. Statens høyeste organ er den Øverste Folkeforsamling med 541 medlemmer.

Nasjonaldag : 9. september (Republikkens dag, 1948)

Væpnet styrker : 1.054.000 soldater (1994)

Paramilitære styrker : 3.800.000 (Bøndenes Røde Garde), 115.000 (Sikkerhetssstyrker tilknyttet departementet for Offentlig Sikkerhet)

Leave a Reply

Your email address will not be published.