Bilder fra Nigeria – reise

Nigeria er et land preget av et omfattende elvesystem, hvorav de to største er Niger elven og dens bielven Benu?. Den nordlige delen av landet er den tørreste pga. den tørre vinden fra Sahara – harmattan . Beplantningen er overveiende savanne, og det dyrkes bomull og peanøtter til eksport. Slettene i landets sentrale del er også dekket av savanne og tynnt befolkede. Den sørlige delen av landet er lavtliggende, dekket av tett regnskog, regnfull og her bor størstedelen av landets befolkning – for øvrig Afrikas største. Her dyrkes kakao og oljepalmer. Nigers enorme delta deler kystområdet i to atskilte deler. Mot øst omkring Port Harcourt er oljeproduksjonen konsentrert. Befolkningen er overveiende kristen og tilhører ibo folk. Det var dette området, som i 60 søkte løsrivelse under navnet Biafra. Mot vest omkring Lagos og Abidjan er industrien konsentrert. Befolkningen tilhører overveiende yoruba folk og er muslimsk. Nigeria har mistet 70-80 % av sine opprinnelige skogene og 1,7 % av landet er beskyttet i nasjonalparker.

Folket : Størstedelen av de 250 etniske gruppene stammer fra 4 etniske hovedgrupper: Haussaene og fulanier er dominerende i nord og utgjør omkring halvdelen av befolkningen. Yorubaene er dominerende i sørvest og iboer i sørøst.

Religion : Den nordlige delen av landet er overveiende muslimsk. I den sørøstlige delen er de kristen i overtall, mens det i sørvest praktiseres båter islam , kristendom og tradisjonelle afrikanske religioner.

Språk : Engelsk (offisielt). Innenfor hver region svarer det mer utbredt språket i den etniske gruppen, som er dominerende.

Politiske parti : Det folkelige demokratiske Partiet; Hele folks Parti; Alliancen for Demokrati

Sosiale organisasjoner : Nigerias Arbejderlandsorganisation; Nigerias nasjonale Studentersammenslutning

Offisielt navn : Federal Republic grynt Nigeria

Administrativ inndeling : 36 stater

Hovedstad : Abuja, 403.000 indb. (1999).

Andr? viktige byer : Lagos, 8.733.100 indb.; Abidjan, 3.587.100 indb.; Kano, 3.424.100 indb.; Ogbomosho, 963.300 indb. (2000).

Regjering : Umaru Musa YarAdua er siden mai 2007 president. Parlamentet har to kamre: Repræsentanternes Hus med 360 plasser og senatet med 109.

Leave a Reply

Your email address will not be published.