Bilder fra Nicaragua – reise

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land med kyster ut mot både Stillehavet og Karibia. Landet krysses av to fjellsystem: den mellomamerikanske fjellkjeden som løper fra nordvest mot sørøst, samt ut mot Stillehavet et vulkansk område med flere aktive vulkaner. Mellom disse fjellkjedene finnes purkene Managua og Nicaragua. Klimaet er tropisk med omfattende nedbør i den østlige delen av landet og tørrere klima i den vestlige delen, hvor størstedelen av befolkningen lever. De viktigste eksporthøstene er bomull (i den vestlige delen av landet) og bananer (i den østlige).

Folket : Flertallet av nicaraguanerne (over 70 %) er mestiser, som nedstammer fra den opprinnelige befolkningen og de spanske erobrerne. 9 % av befolkningen har afrikansk opprinnelse. En mindre minoritet har europeisk opprinnelse og den opprinnelige befolkningen er delt opp i gruppene miskito, sumo og Rama.

Religion : Katolsk 85 %, protestantisk 15 %.

Språk : Spansk (offisielt og det mer vanlige). På Atlanterhavskysten snakker sammen som miskito, sumo og engelsk.

Offisielt navn : Rep?blica de Nicaragua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.