Bilder fra Mosambik – reise

De lavtliggende sletter ut mot det Indiske Ocean erstattes lengre inne i land av litt høyt liggende høysletter. Landet er beliggende over Stenbukkens Vendekreds, klimaet er varmt og relativ tørt. Det skåret gjennom av to store elver: Zambesi i landets sentrale del og Limpopo i den sørlige. Landets geografiske plassering gjør its havnene til den mer logiske adgangen til havet for Malawi, Zimbabwe og deler av Sør-Afrika , men denne handelen har de siste tiårene litt under krigen i landet. Landets mineralressurser er betydelige, men utvinnes enda bare i begrenset utstrekning. Krigen ødela hele landets produksjonsstruktur – særlig landbruket. Bruken av treet fra mangroveskogene bidrar til avskogning av landet.

Folket : Mo?ambiques befolkning er sammensatt av en lang rekke etniske grupper, som springer ut av bantufolket: makua (47,3 %), tsonga (23,3 %), Malawi (12,0 %), shona (11,3 %), Yao (3,8 %), swahili (9,8 %), makonde (0,6 %).

Religion : Det eksisterer ingen offisiell anerkjente religion . I landområdene er de tradisjonelle kultene den mer utpregede religionen. Bybefolkningen er overveiende kristen eller muslimsk. Islam er den framherskende religionen i den nordlige delen av landet.

Språk : Portugisisk (offisiell). Størstedelen av befolkningen taler forskjellige bantuspråk, hvorav de mer utbredt er swahili og macuo-lomne.

Politiske parti : FRELIMO (Mo?ambique Befrielsesfront) ble stiftet i 1963 av Eduardo Mondlane vet en sammenslåing av tre nasjonalistiske grupper. RENAMO (Mo?ambiques Nationale Modstand) grep til våpen mot landets regjering etter selvstendigheten i 1975. Ble gjennom 80 finansiert av det rasistiske Sør-Afrika. I mars 1991 stiftet PALMO (Mo?ambiques Liberale og Demokratiske Parti). UNAMO (Mo?ambique Nationalunion) er dannet etter en avskalling fra RENAMO.

Sosiale organisasjoner : OMM (Mo?ambique Kvindeorganisation). OJM (Mo?ambique Ungdomsorganisation). Begge tilknyttet FRELIMO.

Offisielt navn : Rep?blica Popular de Mo?ambique

Leave a Reply

Your email address will not be published.