Bilder fra Mikronesia – reise

Landets samlet areal er spredt ut på mange øyer og utgjør 2.500 KM 2 . Omkring halvdelen av arealet ligger på øya Pohnpei (inntil 1984 kalt Ponape). Landskapet er fjellrikt og klimaet tropisk med omfattende regnskyll. Sammen med Caroline Islands – bortsett fra Palau – består føderasjonen av 4 stater: Yap (119 KM 2 ), Chuuk (inntil 1990 kalt Truk, 127 KM 2 ), Pohnpei (345 KM 2 ) og Kosrae (100 KM 2 ).

Folket : Trukesere 41,1 %; pohnpi 25,9 %; mortlokes 8,3 %; kosraen 7,4 %; yapes 6 %; woleian 4 %, mokileser, 1,2 % og andre.

Religion : Kristendommen er dominerende. Kosraen, pohnpier og trukeser er overveiende protestanter; yapeser er overveiende romersk katolske

Språk : Engelsk (offisielt). Lokale språk

Offisielt navn : Federated States grynt Micronesia.

Administrativ inndeling : 4 stater (Chuuk eller Truk, Kosrae, Pohnpei og Yap)

Hovedstad : Palikir, på øya Pohnpei, 10.500 indb. (1999).

Andr? viktige byer : Moen 23.900 indb. på Chuuk (2000); Tol 10.000 indb.; Colonia, 5.800 indb. på Yap.

Regjering : Joseph J. Urusemal er siden mai 2003 president, stat- og regjeringssjef. Parlamentet (Kongressen) har ett kammer med 14 medlemmer, av hvilke de 10 velges hver 2. år og de resterende 4 har en 4-årig mandatperiode.

Nasjonaldag : 10. mai (proklammation av Mikronesias føderale Stater, 1979), 3. november (selvstendighet, 1986)

Leave a Reply

Your email address will not be published.