Bilder fra Mexico – reise

Etter tiår med unilateralisme og ikkeintervensjon som bærende utenrikspolitiske prinsipper tok president Fox’ regjering de første skrittene hen imot større meksikansk involvering i internasjonale anliggender. Mexicos medlemskap av FNs Sikkerhetsråd fra 1. januar 2002 er det viktigste eksemplet så. Regjeringen bygget ut attpåtil Mexicos allerede mer tette forhold til USA og lukket opp om den globale koalisjonen i kampen mot internasjonal terrorisme. President Calder?n har fulgt samme kurs. I forbindelse med sin innsettelsen i presidentembetet den 1.12.2006, lanserte Calder?n sloganet at det skulle være “mer Mexico i verdenen og mer verdenen i Mexico” – et forsøk på å markere et ønske om en mer aktiv og åpen utenrikspolitisk linje med et globalt engasjement. Presidenten og Udenrigsministeren framhever ved alle relevante leiligheter Mexicos ønske om å ha “normale relasjoner til alle land”, hvilket bl.a. betyr politiske bestrebelser på en normalisering av forholdet til Cuba og Venezuela. Lanseringen av Puebla-Panam?-planen, som sikter på et regionalt samarbeid om infrastrukturelle prosjekt med de sentralamerikanske statene samt inngåelsen av en frihandelsavtale med EU i juli 2000, er tegn på det meksikanske ønsket om å styrke båndene til Sentral-og-Sør-Amerika samt til Europa. Det følges aktivt opp på å utnytte de kommersielle mulighetene, som frihandelsavtalen med EU byr på bl.a. ved besøk på høyt nivå. Mexico er medlem av bl.a. FN og samtlige FNs underorganisasjoner, Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), WTO, NAFTA og OECD. Mexico har ingen vesentlige bilaterale utestående med andre stater. Danmarks eksport til Mexico i 2006 var på DKK 1.177 mill., en stigning på 12 % fra 2005 hvor Danmarks eksport til Mexico var på 1.057 mill. hvilket utgjorde en stigning på ca. 10 % i forhold til 2004. Den viktigste varegruppen for dansk eksport til Mexico er innenfor tekniske og vitenskapelige instrument samt maskiner og motorer. Mexico er Danmarks nest størst eksportmarked i Latin-Amerika (etter Brasil), og ligger like over størrelsen på eksport til marked som Romania, Bulgaria og Israel. Importen fra Mexico steg likeledes i både 2005 og 2006 med ca. DKK 100 mill. hver år til å utgjøre DKK 551 mill. i 2006. Herav var den største importgruppen olje, som alene steg med DKK 77 mill. Handelsbalansen mellom Danmark og Mexico har ligget i pluss til Danmark på DKK mellom 700 og 500 mill. de siste 5 årene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.