Bilder fra Mauretania – reise

to tredjedeler av landet – i nord – inngår i Sahara ørken. Derfor er det karakterisert ved et ekstremt tørt klima og et varierte landskap med klippefylle sletter og store områder med sanddyner. Mot sør går ørkenen over i savannen i Sahel-sundet, som er preget av noe nedbør og vegetasjon. Den sørvestlige av landet, hvem sin vann løper ut i Senegal elven, får noe mer nedbør. Det er i dette området det meste av befolkningen og de økonomiske aktivitetene er konsentrert – bortsett fra nomadene som er spredt over hele territoriet. De alvorligste miljøproblemene i landet er den fortsatt ørkendannelsen, erosjonen og mangelen på vann.

Folket : 70 % av mauretanierne er “maurere” – de nedstammer fra den folket som i middelalderen skapte Almoravide imperium. Maurene var det opprinnelige navnet for de nomadefolkene som levde i det nordvestlige Afrika – en blanding mellom arabere, berbere og andre folk. De øvrige 30 % av befolkningen stammer fra litt sørligere områder i Afrika. Det gjelder pulaar (som franskmennene kalte “toucouleur”), sonink? , uOlof og bambara .

Religion : Islam (offisiell). Sunnimuslimer 99,5 %; katolikker 0,2 %; andre 0,3 %.

Språk : Arabisk og fransk (offisiell). Maurerne taler hassanya , det er en arabisk dialekt. I sør tala fulani (pulaar’ språk) og sarakole (sonink?’ språk).

Politiske parti : Republikanske Parti, sosialdemokratisk orientert og landets regjeringsparti. Unionen av Demokratiske Krefter – Ny &AE?ra (Udf-en); Unionen for Demokrati og Fremgang (UDP); Bevegelsen av Uavhengige Demokrater.

Sosiale organisasjoner : Unionen av Mauretaniens Arbejdere med 10.000 medlemmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.