Bilder fra Maputo – reise

Maputo, hovedstad i Mosambik, ved Maputobukta i Indiske hav; 1,2 mill. (2004). En av Øst-Afrikas beste havner. Næringsmiddel-, sement-, tekstil-, gummi- og tobakksindustri, bryggerier, skipsverft m.m. Internasjonal lufthavn. Universitet fra 1962.

Historikk

Maputo ble grunnlagt 1545, ødelagt 1796 av franskmennene, byrett fra 1887. Het til 1976 Lourenço Marques.

Havnen i Maputo har lenge vært sentral for utenrikshandelen til Swaziland så vel som Sør-Afrika, selv om trafikken til og fra Sør-Afrika avtok under urolighetene i 1980-årene. Bl.a. støttet av norsk bistand ble havnen utbedret i 1990-årene, og fra midten av 1990-årene ble et større investeringsprosjekt igangsatt for å ruste opp den såkalte Maputo-korridoren, mellom Maputo og Sør-Afrika.

 • Bilde Maputo

 • Maputo bilde reise
  Bilde Maputo 1
 • Maputo bilde
  Bilde Maputo 2
 • Maputo bilde reise
  Bilde Maputo 3
 • Maputo bilde
  Bilde Maputo 4
 • Reisebilder Maputo

 • Maputo bilde reise
  Reisebilde Maputo 5
 • Maputo bilde
  Reisebilde Maputo 6
 • Maputo bilde
  Reisebilde Maputo 7
 • Maputo bilde reise
  Reisebilde Maputo 8
 • Maputo er hovedstad i Mozambique. Byen ligger i det sørligste av landet og byens økonomi er bygget opp omkring en moderne havn, som ligger ut til Det Indiske Ocean. I 1997 ble innbyggertallet offisielt satt til 966.837, men det riktige tallet er nok mye høyere pga. slummer og annet uoffisielt bygg. Kull, bomull, sukker, krom og tre er hodeeksportvarer.

  Byen ligger i Maputo provinsen, på vestsiden av Maputo Bay ved utmunningen av Tempe elven. Maputo het Lourenco Marques før landets selvstendighet i 1976. De skandinaviske landene har i mange år samarbeidet med Mosambik og har ambassader i Maputo. I Maputo finnes dessuten en skandinavisk barnehage, barnehageklasse og grunnskole.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.