Bilder fra Luxembourg City – reise

 • Bilde Luxembourg-City

 • Luxembourg-City bilde reise
  Bilde Luxembourg-City 1
 • Luxembourg-City bilde
  Bilde Luxembourg-City 2
 • Luxembourg-City bilde reise
  Bilde Luxembourg-City 3
 • Luxembourg-City bilde
  Bilde Luxembourg-City 4
 • Reisebilder Luxembourg-City

 • Luxembourg-City bilde reise
  Reisebilde Luxembourg-City 5
 • Luxembourg-City bilde
  Reisebilde Luxembourg-City 6
 • Luxembourg-City bilde
  Reisebilde Luxembourg-City 7
 • Luxembourg-City bilde reise
  Reisebilde Luxembourg-City 8
 • Luxembourg City er hovedstaden i landet Luxembourg. Byen har omkring 80.000 innbyggere og huser en rekke EU – institusjoner, bl.a. EF-domstolen, Europaparlamentets sekretariat og Den Europeisk Revisionsret.

  Luxembourg by ligger på den sørlige delen av Luxembourg plateauet, som er en stor sandsstenformasjon fra den tidlige jus, som former hjertet av Gutland, et lavtliggende og flatt område, som dekker de to tredjedelene av landet fra sør.

  Luxembourg bys kommune dekker et areal på over 51 km2er, eller 2 % av storhertugdømmets totale areal. Dette gjør byen til den fjerde største kommunen i Luxembourg, og klart det største byområde. Luxembourg by er ikke særlig tettbefolket, da det er under 1.500 innbyggere på kvadratkilometer; store deler av byen er holdt som parker, skogområder eller områder av særlig betydning (særlig deler opptaket på UNESCOs verdensarvsliste ). Det er samtidig store markområder for landbruk, det er beliggende innen byens grenser.

  Bydeler

  Luxembourg by er splittet i 24 bydeler, som dekker hele kommunen. Bydelene svarer som regel til store nabolag og forsteder i byen selv om få historiske distrikt, sånn som Bonnevoie, er splittet i to bydeler. Bydelene er de minste lokale administrative enhetene i Luxembourg.

  Luxemburg er virksomhet- og admnistrationssæde for det fusjonerte og største stålframstiller på verdensplan, Arcelor Mittal. Det oppsto i 2007 gjennom fusjonen mellom den den gang selvstendige, multinasjonale stålvirksomhet Arcelor og den indiske stålframstilleren Mittal. Forvaltningen har plass i en nyklassisistisk bygning på Avenue de la Liberté, hovedstadens største bulevard.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.