Bilder fra Kuwait-City – reise

 • Bilde Kuwait-City

 • Kuwait-City bilde reise
  Bilde Kuwait-City 1
 • Kuwait-City bilde
  Bilde Kuwait-City 2
 • Kuwait-City bilde reise
  Bilde Kuwait-City 3
 • Kuwait-City bilde
  Bilde Kuwait-City 4
 • Reisebilder Kuwait-City

 • Kuwait-City bilde reise
  Reisebilde Kuwait-City 5
 • Kuwait-City bilde
  Reisebilde Kuwait-City 6
 • Kuwait-City bilde
  Reisebilde Kuwait-City 7
 • Kuwait-City bilde reise
  Reisebilde Kuwait-City 8
 • Kuwaits økonomi og eksistens som land er basert på olje. Landet menes å ha 10 % av verdensoliereserver liggende i undergrunnen. Det har gitt landet store rikdommer. Det er også nødvendig, da nesten alle næringsmidler eksportert på nær fisker. 90 % av landets eksportinntekter stammer fra oljesektoren, mens den utgjør 70 % av statens inntekter.

  Demografi

  I Kuwait er det, utover den opprinnelige befolkningen som utgjør 45 % av befolkningen, en del innvandrere. De kommer dit på grunn av oljeindustrien. Innvannreiner kommer hovedsakelig fra Saudi-Arabia, India, Iran og Pakistan. Befolkningstettheten er stor, da det er vanskelig å bo inne i ørkenen. Innvandrerne har vanskelig ved å bli kuweitiske, fordi kravene til statsborgerskap er barske. Derfor er 1,3 millioner fastboende mennesker i landet ikke av kuweitisk statsborgerskap.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.