Bilder fra Kolkata – reise

 • Bilde Kolkata

 • Kolkata bilde reise
  Bilde Kolkata 1
 • Kolkata bilde
  Bilde Kolkata 2
 • Kolkata bilde reise
  Bilde Kolkata 3
 • Kolkata bilde
  Bilde Kolkata 4
 • Reisebilder Kolkata

 • Kolkata bilde reise
  Reisebilde Kolkata 5
 • Kolkata bilde
  Reisebilde Kolkata 6
 • Kolkata bilde
  Reisebilde Kolkata 7
 • Kolkata bilde reise
  Reisebilde Kolkata 8
 • Kolkata (tidligere Calcutta ) er hovedstaden i den indiskene stat West Bengal. Den ligger i det østlige India på den østlige bredd av Hooghly-elven i nærheten av Bangladesh. Selve byen har en befolkning på 5 millioner, men hvis man inkluderer de ytre delene av byen samt forsteder når man en befolkning på 14 millioner, noe som gjør den til den 3 største by i India.

  Navnene Kolkata og Calcutta var sannsynligvist basert på Kalikata, navnet på en av de tre landsbyene ( Kalikata, Sutanuti, Gobindapur ), det var i området før britene kom til. “Kalikata” er igjen dessuten en engelsk versjon av Kalikshetra (“Gudinnen Kalis land”). Det eksisterer imidlertid også andre teorier omkring navnets opprinnelse. F.eks. var den opprinnelige bosetningen etter sigende plassert i nærheten av en khal, som betyr kanal på bengali. Khal kan ha vært brukt som basis for navnet. West Bengals regjering endret i 2001 det offisielle navnet fra Calcutta til Kolkata.

  Byen var inntil 1911 hovedstad under det britiske styre av India. Byen var tidligere sentrum for utdannelse, vitenskap, kultur og politikk i landet, men Kolkata stagnerende etter uavhengigheten i 1947. Siden år 2000 er det imidlertid kommet gang i økonomien. Liksom andre storbyer i India lider Kolkata imidlertid fremdeles av problemer med urbaniseringen som f.eks. fattigdom, forurensning og tett trafikk.

  Selve Kolkata by, som blir styrt av Kolkata Municipal Corporation (kmC), er ikke spesielt stort, da det bare dekker et område på 185 km2er. Hele Kolkata ( Kolkata Metropolitan Area ) dekker imidlertid et større område, det fremdeles vokser, på 1750 km2er. Området administreres av en rekke lokale styrer, inklusive 38 lokale kommuner. [22]

  På den øst/vestlige dimensjon er byen forholdsvis smal og strekker seg bare over omkring 5-6 km. [23] I nord/sydgående retning kan byen splittes i en nordlig, sentral og sørlig del. Det nordlige Kolakta er den eldste delen av byen med arkitektur fra 1800-tallet. Den sørlige bydelen vokste hovedsakelig fram etter Indias uavhengighet og huser byens overklasse kvarter.

  Det sentrale Kolkata huser det sentrale forretningsdistriktet omkring B. B. D. Bagh. Regjeringsbygninger, hovedpostkontoret, høyesterett og en lang rekke andre offentlige og private kontor er også plassert i dette området. Maidan er et stort åpent område i midten av byen, hvor sportsaktiviteter og offentlige møter avholdes. En rekke virksomheter har dessuten kontor i området sør for Park Street, som dermed er blitt et sekundært sentralt forretningsdistrikt.

  Kolkata, Calcutta, Kalikata, by i India, hovedstad i delstaten West Bengal, på østbredden av elven Hooghly, ca. 150 km fra munningen i Bengalbukta; 4 580 550 innb. (2001). Danner sammen med nabobyene (bl.a. Howrah) et sammenhengende byområde i mer enn 30 km lengde langs Hooghly (Hooghlyside) med over 13 mill. innbyggere. Kolkata ligger i et flatt, sumpig deltalandskap, og har monsunklima med høy fuktighet og sterk varme. Byen er Indias viktigste handels- og kultursenter og viktigste havneby på østkysten (sammen med uthavnen Haldia). Videre er byen et betydelig finans- og industisenter.

  Betydelig og variert industri, bl.a. stor produksjon av jute, grafiske industri og produksjon av maskiner, tekstiler og kjemikalier. Industrien er særlig konsentrert til Howrah og de øvrige forsteder. Over byens havn eksporteres bl.a. jute, stål, råjern, kull, mangan, te, skjellakk m.m.; innførsel av olje, korn og fabrikkvarer.

  Hovedveier og jernbaner fra hele India løper sammen i Kolkata; internasjonal lufthavn (Dum Dum) ca. 15 km nordøst for sentrum. Undergrunnsbane (Indias første) i drift fra 1995. Trafikksituasjonen i byen er temmelig kaotisk, og luftforurensningen er svært høy. Byen er sete for tre universiteter, det eldste grunnlagt i 1857, flere høyskoler og forskningsinstitusjoner, museer og andre kulturinstitusjoner.

  I sentrum av byen ligger Fort William, bygd av det britiske Ostindiakompaniet på midten av 1700-tallet. I tilknytning til Fort William ligger den 5 km2 store Maidan Park, som i øst begrenses av hovedgaten Chowringhee Road. Ved nordøsthjørnet av parken ligger Government House (tidligere visekongens residens). Lenger sør ligger Indian Museum med geologiske, zoologiske og arkeologiske samlinger, Victoria Memorial med rikholdige samlinger av kunstnerisk og historisk interesse og et av byens mest praktfulle byggverk, og St. Paulskatedralen (1839–47). Kali Ghat i sør har et berømt valfartstempel.

  Bortsett fra i sentrumsområdet, er byen ytterst kompakt med trange, overfylte gater og mange bor i slumområder, bustees, uten vann, lys eller kloakkavløp. Det er anslått at flere hundre tusen mennesker sover ute i de overfylte gatene. Til tross for byens enorme sosio-økonomiske problemer, er byen et kulturelt kraftsentrum, med stor innflytelse innen f.eks. litteratur, musikk og film.

  Historikk

  Kolkata ble grunnlagt 1690 av engelske kjøpmenn, og hadde 1710 ca. 10 000 innbyggere. Byen ble i 1756 inntatt av naboben av Bengal, men ble året etter gjenerobret av Robert Clive, en av grunnleggerne av det britiske styre i India. Den var hovedstad i Britisk India fra 1773 til 1912, da den ble avløst av Delhi. I forbindelse med delingen av Bengal mellom India og Pakistan, opplevde byen 1946–47 voldsomme sammenstøt mellom hinduer og muslimer. Byen mistet også deler av sitt naturlige omland, og mottok millioner av flyktninger fra Øst-Pakistan (nå Bangladesh). Ny, stor flyktningestrøm i forbindelse med krigen mellom Vest- og Øst-Pakistan i 1971. Tilstrømningen av flyktninger fra Bangladesh og arbeidssøkende fra delstatene Bihar, Orissa og Uttar Pradesh fortsatte inn i 1980-årene, og er med på å forsterke byens enorme sosiale og økonomiske problemer. Byen Kolkata og delstaten West Bengal har vært hovedbase for kommunistpariet CPM, som har styrt West Bengal i lange perioder.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.