Bilder fra Khartoum – reise

 • Bilde Khartoum

 • Khartoum bilde reise
  Bilde Khartoum 1
 • Khartoum bilde
  Bilde Khartoum 2
 • Khartoum bilde reise
  Bilde Khartoum 3
 • Khartoum bilde
  Bilde Khartoum 4
 • Reisebilder Khartoum

 • Khartoum bilde reise
  Reisebilde Khartoum 5
 • Khartoum bilde
  Reisebilde Khartoum 6
 • Khartoum bilde
  Reisebilde Khartoum 7
 • Khartoum bilde reise
  Reisebilde Khartoum 8
 • Khartoum er hovedstad i Sudan og ligger, hvor Den Hvide Nil, det kommer fra Uganda, møter Den Blå Nil, det kommer fra Etiopia. Byen har en befolkning på langt over en million og danner sammen med Omdurman en metropol med antagelig omkring 4 millioner innbyggere. Islam er den dominerende religionen.

  Khartoum, arab. al-Khartum, hovedstad i Sudan, på Blå Nils venstre bredd, like ovenfor sammenløpet med Hvite Nil; 1,4 mill. innb. (2005). Khartoum er et viktig samferdsels- og handelssenter med tekstil- og næringsmiddelindustri m.m. Internasjonal lufthavn.

  Byen er sete for Khartoum-universitetet, grunnlagt 1902, og en gren av Kairo-universitetet (1955), og har anglikanske og romersk-katolske katedraler og koptiske, maronittiske og gresk-ortodokse kirker.

  Byens sentrum har mange brede gater, parker og vakre byggverk, bl.a. parlamentet og flere museer; nasjonalmuseum, etnologisk museum, naturhistorisk museum m.m. Det har foregått en betydelig utbygging i senere år, og nye prosjekter er under arbeid, bl.a. i området al-Mogran (der Blå og Hvite Nil møtes) med fornøyelsespark, moderne høyhus, hoteller og kjøpesentra. Store deler av byen er imidlertid preget av fattigdom, enkle, lave hus og ikke-asfalterte gater. To nye broer over Nilen.

  Historikk

  Khartoum ble grunnlagt 1820 av Muhammad Ali, og ble hovedstad i Egyptisk Sudan i 1830-årene. Byen ble et viktig senter for handelen med bl.a. slaver. 1885 ble den inntatt og ødelagt av mahdistene, samtidig som den britiske generalguvernør i Sudan, general Gordon, ble drept. Etter Lord Kitcheners gjenerobring 1898 ble Khartoum gjenreist som en moderne by, og var hovedstad i det britisk-egyptiske kolonien til 1956, da byen ble hovedstad i det selvstendige Sudan.

  Uvær, borgerkrig og hungersnød har i perioder resultert i en enorm tilstrømning av flyktninger til byen. Mat- og vannforsyningen, kloakknettet og kommunikasjonslinjene har flere ganger brutt fullstendig sammen.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.