Bilder fra Hyderabad – reise

Hyderabad – by i India, by i India, hovedstad i Andhra Pradesh, ved Krishnas bielv Musi; 3 449 900 innb., med forsteder 5,5 mill. innb. (2001). Byen har en stor muslimsk befolkning. Hyderabad er et regionalt senter for handel, administrasjon og kultur. Byen er også et viktig jernbane-, vei- og flyknutepunkt. Rajiv Gandhi internasjonale lufthavn åpnet i 2008 (arkitekt: Aviaplan ved Narud-Stokke-Wiig). Industrien omfatter bl.a. produksjon av tekstiler, tobakksvarer, glass, papir og sukker. Siden midten av 1990-årene er det etablert mange foretak innen høyteknologi. Handel med perser. Sete for Osmania universitet, grunnlagt 1918, Hyderabad universitet, grunnlagt 1974 og flere vitenskapelige institusjoner og høyskoler. Arkeologisk museum, botanisk og zoologisk hage, planetarium m.m. Urdu er hovedspråk.

Bybeskrivelse. Gamlebyen ligger på sørbredden av Musi, og er omgitt av en 11 km lang mur. Her finnes mange moskeer og palasser, bl.a. Char Minar (1591) med fire minareter, og Mekkamoskeen, en av verdens største moskeer, påbegynt 1614. På nordbredden ligger de tidligere britiske residenters palass i gresk stil (1803), og lengst i nord den tidligere garnisonsbyen Secunderabad, knyttet til Hyderabad ved en 1,5 km land spaservei over den kunstig anlagte innsjøen Husain Sagar. 10 km vest for byen ligger den gamle festningen Golconda.

Historikk. Hyderabad ble grunnlagt 1589 som hovedstad i kongedømmet Golconda av Mohammad Qutb Shahi. Etter at Hyderabad hadde kommet under stormogulen fra 1687, gjorde visekongen, som var av turkmensk avstamning, seg 1724 uavhengig under tittelen Nizam-ul-Mulk. Under krigene i den følgende tid klarte de muslimske nizamer å balansere mellom partene, men gav seg 1800 under britisk beskyttelse og bevarte siden noenlunde samme landområde og en stor grad av uavhengighet som fyrstestat. Ved delingen 1947 nektet Hyderabad å slutte seg til India, men ble september 1948 besatt av indiske tropper og holdt under militær adminsitrasjon til den formelle opptagelse som stat januar 1950. Opphørte som stat etter omorganiseringen november 1956; de marathitalende deler tilfalt Bombay (Mumbai), de telugutalende Andhra Pradesh.

 • Bilde Hyderabad

 • Hyderabad bilde reise
  Bilde Hyderabad 1
 • Hyderabad bilde
  Bilde Hyderabad 2
 • Hyderabad bilde reise
  Bilde Hyderabad 3
 • Hyderabad bilde
  Bilde Hyderabad 4
 • Reisebilder Hyderabad

 • Hyderabad bilde reise
  Reisebilde Hyderabad 5
 • Hyderabad bilde
  Reisebilde Hyderabad 6
 • Hyderabad bilde
  Reisebilde Hyderabad 7
 • Hyderabad bilde reise
  Reisebilde Hyderabad 8
 • Hyderabad er en by i India. Byen er hovedstad i delstaten Andhra Pradesh og ligger ved elven Musi. Hyderabad hadde 3.597.816 innbyggere i 2005 og er den syvendestørste byen i India. 40 % av innbyggerne er muslimer. Regner man med forstedene, har byen omtrent seks millioner innbyggere. Byen har mange moskeer og palass, en zoologisk ha og flere museer. Byens industri omfatter produksjon av tekstiler, tobakk, glass, papir og sukker.

  Hyderabad er en gammel by. Den ble grunnlagt i år 1589 som hovedstad i kongedømmet Golconda. Da riket begynte å splittes opp i mindre områder, oppsto det krig i byen. Byen ble angrepet flere ganger, før den kom under britisk beskyttelse, og byen ble en fyrstestat. I 1947 nektet Hyderabad å lukke seg til India, men i september 1948 ble byen okkupert av indiske tropper. Byen ble omorganisert fra fyrstestat til bystatus i 1956.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.