Bilder fra Gibraltar – reise

 • Bilde Gibraltar

 • Gibraltar bilde reise
  Bilde Gibraltar 1
 • Gibraltar bilde
  Bilde Gibraltar 2
 • Gibraltar bilde reise
  Bilde Gibraltar 3
 • Gibraltar bilde
  Bilde Gibraltar 4
 • Reisebilder Gibraltar

 • Gibraltar bilde reise
  Reisebilde Gibraltar 5
 • Gibraltar bilde
  Reisebilde Gibraltar 6
 • Gibraltar bilde
  Reisebilde Gibraltar 7
 • Gibraltar bilde reise
  Reisebilde Gibraltar 8
 • Gibraltarklippen er en overdådig, imponerende attraksjon ved Middelhavets ut- og inngang. Den hever seg høyt over det omkringliggende landskapet og markerer det tetteste punktet mellom Afrika og Europa. Kalkklippen har huset mennesker i århundreder, noe som bevitnes av funnene i de mange grottene (over 140 inntil videre!). Klippens kalk er blitt utvunnet i århundreder, og en kalkbrenningsovn fra slutten av det nittende århundredet forblir et vitnesbyrd om bruken dets: til å hvitte bygninger, male vannbeholdere så vassen ble bakteriefritt, og kanskje allervigtig i tider plaget av pest, til å helle over døde lik i massegraver for å forebygge ytterligere spredning av sykdom.

  Barbary-apene (Macaques-apene) er en av Gibraltars mest berømte attraksjoner. Det finnes omkring 160 Macaques-aper i Gibraltar, fordelt i to hovedområder. Man kan iaktta cirka 20 av dem på nært lag i Abehulen (Abes Den) og den største flokken lever i området for den Store Beleiring, te Great Siege.

  Dette nettverket av tunneler under klippen ble skapt under den Store Beleiring af Gibraltar i 1783, for å muliggjøre transporten av skytevåpen til et utspring på den nordlige delen av klippen. Etter den første tunnelen ble gravd, oppdaget man hvor nyttig denne taktikken var og grov deretter flere tunneler. Senere, etter beleiringen, ble kamrene gravd til ut å oppbevare våpen og ammunisjon på et sikkert sted. Under den Anden Verdenskrig utvidet de britiske ingeniørtropperene (Royal Engineers) tunnelene med ytterligere 30 km. Nå brukes tunnelene fra den Store Beleiring til utstillinger av livet i tunnelene opp gjennom historien.

  De beste utsiktene finnes på Topstationen, som kan nås via svevebanen. Herfra kan man se Afrika på den andre siden av det sørlige Gibraltar-smug; i den vestlige retningen finnes Gibraltar by og en vidunderlig utsikt utover bukten til Algeciras; i den nordlige retningen ligger de vidstrakte spanske områdene, samt et godt utsyn over Gibraltar Lufthavn; og i den østlige retningen ligger Middelhavet med dets lange strender og byene i Costa del Sol.

  Gibraltar bys hovedgate, smug og smug kalles ofte det det vestlige Middelhavs shoppingsenter. Utvalget strekker seg fra delikate glassvarer, pent porselen, usedvanlig keramikk, lædervarer, parfymer, sprit, smykker, og alt fra silke til cashmer. Gibraltar har det beste kosmopolitiske utvalget av varer til de mest konkurransedyktig, momsreduserte priser i det vestlige Europa, så hvis shopping er deg, er Gibraltar stedet for det!

  Informasjon om Gibraltar flyplass

  Gibraltar flyplass befinner seg cirka 2 km fra Gibraltars bysentrum, praktisk talt på grensen av Spania.

  Gibraltar flyplass i bil
  Man kommer til N340 eller A7 (Cadiz-Malaga motorveien) via La Linea, grensebyen til Spania. Merk vennligst at det kreves et gyldig pass for å krysse grensen.

  Gibraltar flyplass med buss
  Busser kjører regelmessig mellom flyplassen og byen.

  Gibraltar flyplass med taxi
  Det er drosjeholdeplasser både ved flyplassen og mange steder rundt omkring Gibraltar, også i bysentret.

  Gibraltar, britisk kronkoloni nær sørspissen av Spania, på en halvøy mellom Algecirasbukta (Gibraltarbukta) og Middelhavet; 6,5 km2 med 27 800 innb. (2004).

  Kolonien styres formelt av en guvernør, som også er øverstkommanderende. Han har ved sin side et utøvende råd, som etter konstitusjonen av 1964 har stor innflytelse, og en rådgivende forsamling. De to rådene danner fra 1968 en nasjonalforsamling. I praksis har Gibraltar selvstyre på alle områder unntatt i utenriks- og forsvarsspørsmål.

  atur

  Halvøya er en opptil 426 m høy odde av jurakalkstein, kjent som «the Rock». Den stuper bratt ned mot sjøen i øst og skråner slakere mot vest, der byen Gibraltar ligger. En smal, flat landtange, under den annen verdenskrig gjennomskåret av en kanal, gir forbindelse nordover. Her ligger en 0,6–1 km bred nøytral sone og den internasjonale lufthavnen.

  Klima

  Gibraltar har middelhavsklima; middeltemperatur i kaldeste måned (jan.–feb.) er 12,5 °C og i varmeste måned (aug.) 24,5 °C. Årlig nedbørmengde er ca. 800 mm. Naturlige vannløp finnes ikke, og drikkevannsforsyningen er avhengig av regnvann.

  Gibraltar – plante- og dyreliv. Plantelivet er temmelig artsfattig. Berberapen, også kalt gibraltarape og magot, ble trolig innført omkring 1740 av den britiske garnisonen. Da bestanden var nede i 4 dyr i 1943 ble flere aper innført fra Nord-Afrika, artens naturlige utbredelsesområde. Gibraltar har fastboende bestand av delfin og stripedelfin mens mange hvalarter forekommer i farvannene omkring. Både finnhval, knølhval og spermhval er observert på vei inn og ut gjennom stredet.

  Mer enn 300 fuglearter er registrert, de fleste som trekk- eller streifgjester. Under vår- og høsttrekket passerer opptil 190 000 rovfugler fordelt på 15 arter, vanligst er vepsevåk og svartglente. Berberhønen har her sin eneste forekomst på det europeiske fastland.

  Befolkning

  78 % av befolkningen er gibraltere med britisk statsborgerskap, dvs. personer som er født på Gibraltar før 1925 og deres etterkommere. De fleste gibraltere er av genovesisk, portugisisk og maltesisk avstamning. Engelsk er offisielt språk, men det tales også spansk, italiensk og portugisisk. 3/4 av innbyggerne tilhører den romersk-katolske kirke.

  Næringsliv

  Gibraltar har få muligheter til landbruk, ingen mineralressurser og industrien er nærmest uten betydning. Tradisjonelt har arbeid for de militære myndigheter betydd mye. Den britiske tilstedeværelsen har imidlertid blitt trappet ned i senere tid, og bidrog med kun ca. 7 % av økonomien (mot 60 % i midten av 1980-årene). Viktigere for økonomien og sysselsettingen er finansvirksomheten, turismen og service til skipsfarten. Gibraltar har tre tørrdokker og et havnebasseng på 180 hektar, beskyttet bak tre moloer, og er en viktig flåtebase og bunkringsstasjon med mange skipsanløp. Sterke befestninger er sprengt inn i fjellet. Størstedelen av arealet opptas av militære anlegg.

  Historie

  Navnet Gibraltar (arab. Jabal al-Tarik, Tariks fjell) stammer fra Tarik, som 711 erobret halvøya (og det vestgotiske rike i Spania) og lot bygge et kastell for å sikre forbindelsen til Afrika. Spanierne holdt Gibraltar besatt 1309–33 og fra 1462 og anla nye befestninger. Under den spanske arvefølgekrig ble Gibraltar inntatt av britiske og nederlandske stridskrefter 1704, og tilfalt England ved Utrecht-freden 1713. Ved åpningen av Suez-kanalen fikk Gibraltar økt betydning. Under den annen verdenskrig spilte Gibraltar en viktig rolle for de alliertes krigføring i Middelhavet og tjente bl.a. som hovedkvarter og flåte- og flybase ved landgangen i Fransk Nord-Afrika. Etter den britiske flåteaksjon mot Oran juli 1940 ble Gibraltar bombet av franske fly, og senere gjentatte ganger av italienske og tyske flystyrker.

  Spania har etter den annen verdenskrig gjentatte ganger understreket sitt krav på Gibraltar. På FNs anmodning ble det i 1967 avholdt en folkeavstemning som gav et overveldende flertall mot innlemmelse i Spania (12 138 stemmer mot 44). Spania stengte deretter grensen 1969–85. Spania har opprettholdt sitt krav på kolonien. I 1991 foreslo Spania at Gibraltar skulle få indre selvstyre med felles spansk-britisk overhøyhet, et forslag som ble avvist av Gibraltar. Fremstøtet er blitt gjentatt senere, men i 2002 sa 99 % av innbyggerne nei til delt styre i en folkeavstemning. I mangel av gjennomslag for sine synspunkter har Spania blokkert Gibraltars tilknytning til EU. Spania og Storbritannia har likevel samarbeidet, bl.a. om å få bukt med den omfattende smuglingen gjennom kolonien. I 1990-årene reduserte britene sitt militære nærvær betydelig. Striden fikk et nytt oppsving da britene i 2004 holdt en storstilt 300-årsmarkering for opprettelsen av kronkolonien. EU har presset på for å få bilagt striden, som har vart like lenge, og senere samme år forpliktet regjeringene i de to landene og Gibraltar seg til å arbeide for en fremtidig løsning.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.