Bilder fra England Storbritannia – reise

Geografi Hovedstad London Areal 243.305 km2er Befolkning ca. 60,6 millioner, herav store innvandrergrupper fra Irland og tidligere kolonier.

Sprog Engelsk (viss steder walisisk eller gælisk).

Religion Church of England (anglikansk) ca. 71,8 prosent av befolkningen, Church of Scotland (presbyteriansk) samt Free Churches of Wales.

I Nord-Irland er ca. 40 % av befolkningen katolikker.

Økonomi BNI pr. capita GBP 17.674,82 EUR 25.342,52 Vækst i BNP pr. capita 2,6 prosent (2007) (forventet 2,3 prosent i 2008) Regering Statsoverhoved Dronning Elizabeth II Regeringsleder Premierminister Gordon Brown (Labour) Utenriksminister David Miliband (Labour) Parlament:

Parlamentet består av to kamre:

Underhuset (House of Commons) og Overhuset (House of Lords).

Parlamentsmedlemmene til Underhuset blir valgt ved flertallsvalg i enmannskretser, og valgperioden er 5 år, men statsministeren kan skrive ud valg innen valgperiodens utløp.

Parlamentsvalget 5. mai 2005 ga følgende stemmeandeler og mandatfordeling:

New Labour:

35 prosent (355 mandat);

de Konservative:

32 prosent (198 mandat);

Liberaldemokratene:

22 prosent (62 mandat) og “øvrige”:

11 prosent (31) mandat.

Dermed har Labour-regjeringen Blair (siden juni 2007 omrokkere og ledet av Gordon Brown) et flertall i Underhuset på 64 mandat.

Under forhenværende statsminister Tony Blairs første regjering (1997-2001) ble det innført flere forfatningsmessige endringer i UK.

Slik ble det etablert begrenset selvstyre i Skottland, Wales og Nord-Irland etter lokale folkeavstemninger.

De regionale parlamentene, som ble åpnet i 1999, har kompetanse på en rekke innenrikspolitiske områder, bl.a. kultur, industri, utdannelse, miljø, helse, landbruk og fiskeri.

Brown har bebudet nye endringer av UKs hittil uskrevne forfatning, herunder valg av Overhuset og endring av rollen dets.

Leave a Reply

Your email address will not be published.