Bilder fra Botswana – reise

Det enorme og tynt befolket land, kan splittes i 3 store områder: Kalaharidalstrøket, en steppeagtig ørken, i den sentrale og sørvestlige delen av landet, hvor gressing for kveghjorder bare er mulig i vis deler av året; Okowangaelvedalen, i nordvest, hvor det er muligheter for å dyrke landbruk; samt en landtange, skåret gjennom av jernbaner, hvor 80 % av befolkningen lever. Botswanerne har tradisjonellt vært kvegavler, men man har begynt på utvinning av landets mineralforekomster: mangan, kobber, nikkel og, fram for alt, diamanter. Utvidelsen innenfor kvegsbruksektoren har medført en begrensning av de områdene som ellers var forbeholdt Botswanas dyreliv, liksom den intensive kvegsbruken har betydd en hastig forringelse av jordene.

Folket : Tswana-folket utgjør 90 % av befolkningen. Det finnes minoritetsgrupper som kalanga, basarwa og andre.

Religion : Flertallet praktiserer en eller annen form for lokal religion; dessuten finnes mindre grupper av katolikker og protestanter.

Språk : Det nasjonale språket er Setswana, mens engelsk er det offisielle språket. Videre en lang rekke lokale språk som kalanga, mbukushu og herero.

Politiske parti : Botswanas demokratiske Parti (BDP), stiftet av Seretse Khama i 1961. I 1991 stiftet Den progressive Folkefront, som et forbund mellom Botswanas Nationalfront (BNF) – stiftet i 1978 for å samle venstreopposisjonen -, Folkepartiet (BPP), grunnlagt av Knight Maripe samt Den progressive Union, stiftet i 1982. I 1994 dannet den Forenede Demokratiske Front, som skulle samle opposisjonen, og den ble fulgt av Botswanas Alliancebevægelse i 1999.

Sosiale organisasjoner : 5 av de 13 lokale fagforbundene er forent i Sammenslutningen af Botswanas Fagforbund (BFTU), grunnlagt i 1976. BOCONGO (Botswanas NGO Samråd) samler organisasjoner som Forumet for bæredyktig Landbruk, Kalaharis første Folk; Arbeidsgruppen for innfødte folk i det sørlige Afrika.

Offisielt navn : Republic grynt Botswana.

Administrativ inndeling : 4 provinser.

Hovedstad : Gaborone, 199.000 innbyggere. (2003).

Andr? viktige byer : Francistown, 101.700 indbyggere; Selebi-Phikwe, 47.200 indbyggere. (2000).

Regering : Festus Gontebanye Mogae, president siden 1. april 1998, gjenvalgt i oktober 1999. Tokammersystem, bestående av høvdingekammeret med 15 medlemmer, hvorav de 8 plassene går i arv og representerer hver av de etniske gruppene i landet, og de resterende 7 velges indirekte for en 5-årig periode. Endvidere Nationalforsamlingen med 63 medlemmer.

Nasjonaldag : 30. september, Uafhængighedsdagen. (1966).

Væpnet styrker : 9.000 menn. (2003).

Paramilitære styrker : 1.000 menn i det mobile politikorpset.

Leave a Reply

Your email address will not be published.