Bilder fra Bosnia Hercegovina – reise

Bosnia-Hercegovinas kysttrekning mot nord ligger ut til Adriaterhavet og utgjør bare 20 KM (uten strender). Mot vest grenser landet opp til Kroatia , mot sørøst til Montenegro og mot øst til Serbia. De dinarisk Alpene, opp til 4.265 M-er, dekker størstedelen av landets territorium, hvilket besværliggjør de interne forbindelsene. Elvene Sava, Neretva og dem bielvene skjærer gjennom landet. Bosnaflod, en av Savas bielver, har gitt landets its navnet. Halvdelen av territoriet er dekket av skoger, mens en fjerdedel er dyrket opp, særlig i dalene ved Sava-og-Drinafloderne. De viktigste høstene er korn, grønnsaker og druer samt en del kvegbruk. Undergrunnen er rik på mineraler, som kul, jern, kobber, mangan etc.. Den alvorlige luftforurensingen forårsaker luftveissykdommer spesiellt i byområdene. Knapp halvdel av den vannet man råder over anses for å være for å være drikkelig; særlig Sava-elven er sterkt forurenset.

Folket : Av slavisk avstamming. De etniske konfliktene har historisk-religiøse årsaker: muslimske slaver utgjør 49,2 % av befolkningen; ortodokse serbere 31,3 %; katolske kroater 17,3 %. Serberne utgjør flertallet i det nordøstlige Bosnia, med Banja Luka som sentrum, mens kroatene utgjør flertallet i det østlige Hercegovina, hvor Mostar er den viktigste byen. Det er ikke mulig å trekke etniske grenser i andre områder; i hovedstaden, Sarajevo, lever muslimer, som utgjør flertallet, kroater og serbere. Inntil 1992 var det dessuten en jødisk samfunnsgruppe på 1.200.

Religion : Islam, gresk-ortodoks og romersk-katolsk.

Språk : Serbo-kroatisk.

Politiske parti : Det demokratiske Aksjonspartiet, muslimsk regjeringsparti; Det serbiske demokratiske Partiet; Det kroatiske demokratiske Samfundsparti; Socialdemokratiet (multietnisk); Det demokratiske Reformparti, tidl. kommunistisk; Partiet for Bosnia-Hercegovina (moderat bosnisk muslimsk).

Sosiale organisasjoner : Fagforbundene befinner seg for øyeblikket i en reorganiseringsprosess.

Offisielt navn : Republika Bosna i Hercegovina.

Administrativ inndeling : 50 distrikt.

Hovedstad : Sarajevo, 579.000 innbyggere i 2003, redusert til færre enn 50.000 i september 1995.

Andr? viktige byer : Banja Luka, 175.700 innbyggere; Tuzla, 111.900 innbyggere; Mostar, 72.000 innbyggere (2000).

Regjering : Bosnia-Hercegovina består av to deler: Føderationen Bosnia og Hercegovina (hvor det overveiende lever muslimer og kroater) samt republikken Srpska (som er serbisk dominert). Byen Brcko er autonomt område.

Leave a Reply

Your email address will not be published.