Bilder fra Bolivia – reise

Bolivia – landet uten kyster – består av 3 naturlige regioner. Altiplano (høysletten) er med en gjennomsnittlig høyde på 4.000 m.o.h. tørt og kaldt. Her bor størstedelen av befolkningen. Her finnes landets mineralrikdommer: Tinn, gull, sølv, sink, blyg, wolfram og kobber. “Yungas” og dalene på den østlige siden av Andesbjergkæden har et subtropisk klima. Her produseres primært kaffe, kakao, sukkerrør, soya, kokablad og bananer. I de flate tropiske lavtlandsområd mot nord og øst er landskapet overveiende skog og savanne. Her er kvegdriften utbredt, og det dyrkes ris, soya og sukkerrør. Det finnes videre olje i undergrunnen. Bolivia er territorialt splittet i 3 dalstrøk, som munner ut i Titicacasøen, Amazonaselva og La Plata elven. Den uhemmede og ukoordinert utnyttelsen av skogressursene er en trussel mot skogene, faunaen og vannressursene. Elektrisitet Alto området omkring hovedstaden La Paz er preget av luftforurensing – overveiende pga. den betydelige bilparken.

I løpet av de siste hundre årene er det meste av den landet som tidligere var indiansk felleseie, blitt stykket opp og solgt til godseiere, som enten er kreoler eller mestits. Det indianske flertallet er dermed blitt fortrengt til de mer avsidesliggende og minst fruktbare områder av altiplano. Det indianske flertallet er tvunget til etter best evne å fø seg. Først og fremst ved primitivt landbruk og husdyrhold til egen forbruk.

Folket : bolivianerne stammer overveiende fra quechua og aymar? folkene (57 %). Omkring 25 % er “mestiser” (blanding mellom europeere og indianske folk), og dessuten finnes det en mindre minoritet av europeisk avstamming. De utgjør den herske klassen. I den østlige delen av landet finnes endelig tup?-guaran? folk.

Religion : Overveiende katolsk. Det er religionsfrihet.

Språk : Spansk (offisielt). Mer enn halvdelen av befolkningen taler dessuten dem egne språket – quechuaer, aymar?. Det finnes i alt 33 språkligt etniske grupper.

Leave a Reply

Your email address will not be published.