Bilder fra Bhutan – reise

Kongedømmet Bhutan i Himalaya, kan splittes i 3 geografiske og klimatiske soner: Slettene i sør er fuktige, tropiske og dekket av skoger, beliggende i 300-2000 meters høyde; Den sentralen, tempererte sone i opp til 3000 meters høyde og endelig fjellene i nord, opp til 8000 meter og dekket av evig snø. Skogene utgjør fundamentet for landets økonomi; elvene utnyttes til produksjon av vannkraft; grafitt-, marmor-, granitt- og kalkforekomster. Omkring halvdelen av det samlet dyrket opp arealet ligger på klippefylle fjellskråninger; av dette er nesten 15 % overflatejord. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør området mer sårbar for erosjon .

Folket : De største etniske gruppene er bhuti’er og tibetanerne, som til sammen representerer 50 % av befolkningen. Nepalerer utgjør 35 %, lepcha, en lokal stammebefolkning og santaler, som er etterkommere av indiske innvandrere. 95 % av lærere og 55 % av de offentlig ansette er av indiske avstamming.

Religion : Flertallet av befolkningen, 69,6 %, bekjenner seg til buddhismen , det er statsreligion. Mange bhutanere lever i kloster, som også fungerer som utdanningssenter. 24,6 % av befolkningen, spesiellt nepalerne i det sørlige Bhutan, er hinduer, mens 5 % er muslimer.

Språk : Det offisielle språket Dzonga, nepalesk og forskjellige dialekter.

Politiske parti : Bhutans Folkeparti, stiftet i Nepal i 1990, representerer det nepalske mindretallet; Bhutan Nasjonalkongress, stiftet i 1992 i Nepal og India; Folkets Menneskerettighedsforum, stiftet i fem flyktningleirer i Nepal; Enhetsfronten til Folkets Befrielse, stiftet i 1990.

Offisielt navn : Druk-Yul.

Administrativ inndeling : 18 distrikt.

Hovedstad : Thimbu, 28.000 indbyggere. (1999).

Andre byer: Phuntsholing, 54.300 indbyggere; Punakha, 20.700 indbyggere; Samdrup Jongkgar, 13.200 indbyggere (2000).

Regering : Jigme Singye Wangchuk, konge siden 21. juli 1972. Uinnskrenket arvefølgeemonarki, bistått av et råd, bestående av 9 medlemmer, hvorav de 5 er valgt av befolkningen, 2 av kongen og 2 av de buddhistiske munkeordene, hvis 6.000 lamaer – munker – ledes av Je Kempo. Utover dette rådet har man en rådgivende forsamling, Tsogdu, med 150 medlemmer – 101 valgte og 49 utnevnte – for flertallets vedkommende er buddhistiske munker. Lyonpo Sangay Ngedup er siden september 2005 statseminister. Kongen er ansvarlig for administrasjonen av rettsvesenet.

Nasjonaldag : 8. august (uavhengighetsdagen, 1949), 17. desember (nasjonaldagen, 1907), 2. august, (buddhistisk faste); 30. oktober, (avslutning på fasten).

Væpnet styrker : 7.000 menn. (1993).

Leave a Reply

Your email address will not be published.