Bilder fra Belize – reise

Belize utgjør den sørøstlige delen av Yucatanhalvøyen. Lavland, med varmt og regnfullt klima i nord. I sør er landskapet rygget, og her dyrker man forskjellige høster. De nordlige kystområdene er sumpete og omgitt av flate øyer. De sørlige kystområdene har utmerkede naturlige havner mellom korallrevene. Man formoder at det i kyststrekningene finnes rike oljeforekomster. Landet lider under de samme problemene som resten av de karibiske øysamfunnene, som f.eks. ødeleggelsene forårsaket av havet og jorderosjonen. I nærheten av de større byene er vannet forurenset av avfallsstoffer fra sukkerproduksjonen. Avfallsstoffer fra industrien, det ganske enkelt dumpet i havene, har skapt enorme helsesproblemer for landets innbyggere og har ført til omfattende fiskedød.

Folket : Den “engelske” befolkningsgruppen, av afrikansk avstamming, som rent historisk utgjorde flertallet er nå redusert til å ta inn andreplassen med 29,8 % av befolkningen, mens befolkningsveksten blant de spansktalende har resultert i at de nå representerer 43,6 %. Mayaindianere utgjør 11 %; garifuna 6,7 %; den europeiske minoritetsgruppen 3,9 %, indere 11 %, samt en del kinesere og arabere.

Religion : 60 % er katolikker; flertallet av resten er protestanter.

Språk : Engelsk er det offisielle språket; det snakker sammen dessuten spansk, quich? og andre indianske dialekter.

Politiske parti : Det demokratiske Enhedsparti (UDP), under ledelse av Manuel Esquivel; Det forente Folkeparti (PUP), stiftet i 1950 under ledelse av Said Wilbert Musa; Den nasjonale alliansen for Belizes rettigheter, stiftet i 1992 av rømlinger fra Det demokratiske Enhedsparti, som vender seg mot de avtalene, man har inngått med Guatemala .

Sosiale organisasjoner : Arbejdernes Landsorganisation; Sammenslutningen af Kristne Arbejdere (CWU); Den forente Sammenslutning; Arbeidernes forente Sammenslutning; Sammenslutningen af Offentligt Ansatte.

Offisielt navn : Belize

Administrativ inndeling : 6 provinser.

Hovedstad : Belmopan, 9.000 innbyggere. (2003).

Andr? viktige byer : Belize, 50.200 indbyggere; Orange Walk, 13.800 indbyggere; Corozal, 8.100 indbyggere; Dangria, 9.000 indbyggere. (2000).

Regering : Parlamentarisk monarki. Dronning Elisabeth den 2. av England er statsoverhode; Colville Young er generalguvernør; Said Wilbert Musa er siden august 1998 premierestatsråd; Den lovgivende forsamlingen består av et underhus med 29 medlemmer, valgt ved vanlige valg, og et overhus, Senatet, med 9 medlemmer pekt ut av generalguvernøren.

Nasjonaldag : 10. september, Nasjonaldagen; 21. september, Uafhængighedsdagen. (1981).

Væpnet styrker : 3.046 menn. (2003).

Leave a Reply

Your email address will not be published.