Bilder fra Belgia – reise

Belgias nordlige del – Flandern – består av sand- og leirejord; avleiringer fra elvene. I sør finner man fjellkjeden Ardennene, hvem sin høyde ikke overstiger 700m., og hvor det finnes rike forekomster av kull. Belgia er, med sin store befolkningstettheten, et viktig handelssenter, takket være sin geografiske beliggenheten og med det velutbygget veinettet, som dekker den nordlige delen, hvem sin sentrum er havnen i Antwerpen. I kulleia i Sambre og Meuse finner man storindustrien og i Flandern har man anlagt tekstilindustrien. Vedtektene angående vannkvalitet, som vedtok i 1971, har ikke kunnet forhindre en omfattende forurensning av elven Meuse, som skal forsyne 5 millioner mennesker med drikkevann. Forurensningen skyldes dumping av industrisøppel og forurensning av landbruksjorden, forårsaket av ukontrollert utspredning av gylle og overdreven bruk av gjødsel har forhøyet nitratkonsentrasjonen i flere elver og har ført til algedanne. Røyken fra de talløse belgiske høyovnene i industriområdene har bidratt til den omfattende luftforurensingen i Europa og belaster nabolandene med sur regn.

Folket : Etnisk sammensetning: Det finnes to befolkningsgrupper i Belgia, flamlenderne av tysk avstamming med ca. 55 %, og valoner av latinsk avstamming med 44 % av den samlet befolkningen. Dessuten finnes et tysk mindretall, som representerer 0,7 % av befolkningen. Mer enn 7 % av de yrkesaktiv, ca. 250.000 personer, er innvandrere – italienere, marokkanere, spanjoler og en mindre koloni av tyrkere og afrikanere.

Religion : Flertallet er katolikker.

Språk : Belgia har tre offisielle språk, nederlandsk, fransk og tysk. Mer enn halvparten av landet snakker nederlandsk (58 %), fransk er det nest største språket (38 %). Til sist kommer tysk som snakkes av en liten minoritet (1 %).

Politiske parti : Parti i parlamentet samt resultatet av valgene i 1999: AGALEV: (Anders Gaan Leven), Det flamske Økologiparti, 6,99 %; ?colo (?cologistes conf?d?r? pour l’Organisation de Lutte originale), Vallonsk Økologiparti, 7,36 %; PS: (Parti socialiste), vallonsk sosialistparti, 10,16 %; SP (Socialistische Partij), flamsk sosialistparti, 9,55 %; PSC: (Parti sosial chr?ti), vallonsk, kristelig-sosial 5,88 %; CVP: kristeligdemokratisk, konservativt, flamsk, 14,09 %; ID21: flamsk, venstre liberal, tilknyttet VU; VU: (volksunie), flamsk, nasjonalistisk, sentrum-høyre, tilknyttet ID21; (VU-ID21 fikk til sammen 5,56 %); PRL: (Parti r?formateur liberal) vallonsk, liberal; FDF: (front d?mocratique dess Francophone), Brussel orientert, franskspråket, nasjonalistparti; (PRL-FDF fikk til sammen 10,14 %); Vlaams blok: flamsk, højreestremistisk, 9,87 %; Front national: højreestremistisk, vallonsk, 1,45 %; VLD: (Vlaamse Liberalen en Democraten), flamsk, liberale, høyre, demokratisk, 14,3 %

Sosiale organisasjoner : Sammenslutningen av belgiske Arbeidere med 1.100.000 medlemmer. Sammenslutningen av kristelige fagforbund i Belgia med 1.300.000 medlemmer.

Offisielt navn : Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgi?.

Administrativ inndeling : 10 provinser. Reellt er de 3 autonome regioner: Flandern, Vallonia og Brussel likevel grunnstammen i det politiske livet.

Hovedstad : Brussel, 998.000 innbyggere (2003). Brussel er likeledes EUs hovedstad.

Andr? viktige byer : Antwerpen, 945.800 indbyggere; Li?ge, 620.900 indbyggere; Gent, 223.000 indbyggere; Charleroi, 201.700 indbyggere. (2000).

Regering : Parlamentarisk monarki. Statslederen har siden 1. august 1993 vært kong Albert den 2. Statsminister har siden juli 1999 vært den flamsk liberale Guy Verhofstadt, gjenvalgt i juni 2003. Etter 1/2 års parlamentarisk krise, hvor landet var uten regjering, ble Verhofstadt 21. desember 2007 gjeninnsatt som statsminister for en koalisjon av kristelige demokrater, liberale og han egen sosialdemokratiet. 23. mars 2008 skal han overdra posten til den kristelige Yves Leterme, som var den egentlige vinneren av parlamentsvalget i juni 2007. Parlamentet har to kamre: Repræsentanternes Hus med 150 plasser og Senatet med 71.

Nasjonaldag : 4. oktober, uavhengighetsdagen (1830). 21. juli, nasjonaldagen (Kong Leopold tronsbestigelsedag, 1831)

Væpnet styrker : 53.000 menn – og kvinner. I 1994 opphevet verneplikten.

2 comments for “Bilder fra Belgia – reise

Leave a Reply

Your email address will not be published.