Bilder fra Belfast – reise

Belfast, irsk Béal Feirste, ‘vadestedet ved sandbanken’, hovedstad i Nord-Irland, ved Lagans utløp i Belfast Lough; 276 300 innb. (2000). Det kommersielle og kulturelle sentrum i Nord-Irland. Industrien omfatter flyfabrikker, maskinindustri, petrokjemisk industri m.m. De tradisjonelt viktige industrier som tekstilindustrien og verftsvirksomheten (bl.a. Harland and Wolff) har avtatt. Ulster museum, botanisk hage m.m. Universitet, grunnlagt 1845, flere høyskoler. Anglikansk og katolsk bispesete. Internasjonal lufthavn ved Aldergrove, 21 km nordvest for byen. Fergeforbindelse med flere havner i England, Skottland og Wales.

Historie

En normannisk borg ble reist her allerede i 1177, men byen fikk ikke byrettigheter før 1613. Fra begynnelsen av 1600-tallet pågikk en storstilt innvandring av skotske, walisiske og i mindre utstrekning engelske protestanter, og fra slutten av hundreåret og utover på 1700-tallet også en betydelig innvandring av franske hugenotter. Byens eldste industrigren, linindustrien, ble satt i gang av hugenottiske spinnere og vevere. Belfasts beliggenhet, med kort sjøverts transport fra de skotske kull- og jernforekomster, gjorde at byen tidlig ble en utpreget industriby. Fra 1700-tallet har også skipsverftene dominert. Industrialiseringen bidrog til å dempe utvandringen til Amerika noe fra denne delen av Irland. Ved delingen av øya ble Belfast hovedstad i Nord-Irland 1920.

Den sterke innvandring av protestanter fra Storbritannia gjorde Belfast til protestantismens høyborg i Irland, og forholdet mellom byens protestantiske og katolske befolkning har alltid vært mer eller mindre spent. Konflikten fra 1969 til våpenhvilen 1994 har gitt seg spesielt sterke utslag i Belfast. Voldshandlingene har bl.a. ført til en sterk nedgang i byens folketall. Motsetningene mellom den protestantiske og den katolske del av befolkningen har videre resultert i et svært segregert bosettingsmønster. Katolikkene er konsentert til de sørvestre bydelene, mens protestantene dominerer i byens østre deler.

 • Bilde Belfast

 • Belfast bilde reise
  Bilde Belfast 1
 • Belfast bilde
  Bilde Belfast 2
 • Belfast bilde reise
  Bilde Belfast 3
 • Belfast bilde
  Bilde Belfast 4
 • Reisebilder Belfast

 • Belfast bilde reise
  Reisebilde Belfast 5
 • Belfast bilde
  Reisebilde Belfast 6
 • Belfast bilde
  Reisebilde Belfast 7
 • Belfast bilde reise
  Reisebilde Belfast 8
 • Belfast, Nord-Irlands hovedstad, er en by, som langsomt men sikkert fjerner seg fra tidligere tiders konflikter og stridigheter. Optimismen er til å spore i den flott havnebyen, som kan tilby atskillige spennende severdigheter og kulturelle arrangementer.
  I Belfast skjer det noe året rundt med blant annet to store festivaler i mai og november. Dessuten er det mulighet for å nyte konserter, operaer, teaterstykker og utstillinger på ett av byens mange museer.
  Overnatting
  I Belfast kan man bo på hotell, bet & breakfast, gjestehus, vandrehjem og self catering-hus, hvor man selv sørger for maten. Dessuten er det mulighet for å campe i og utenfor byen.

  Taxi
  I Belfast er det ikke vanskelig å få en taxi, men man skal være oppmerksom på at byens kvarter har forskjellige taxi-ordninger, som kjører til bestemte områder i byen. Det holder blant annet vogner ved sentralstasjonen, havnen og Belfast Lufthavn.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.