Bilder fra Bangladesh – reise

Bangladesh er et stort dårlige og deltaland, beliggende hvor elvene Ganges og Brahmaputra løper sammen og ut i den bengalske havbukten. Det er på 3 sider omgitt av India . Jordene er mer fruktbare og det dyrkes ris, te og jute. Det er dessuten betydelige områder med skog og sump. Klimaet er tropisk og preget av monsunen med omfattende regn i regntiden fra juni til september. Bangladesh herjes i denne perioden ofte av sykloner som medfører omfattende oversvømmelser med katastrofale følger. Landets eneste mineralressurser er kull av mindre kvalitet og naturgass. Det stigende havnivået utgjør dessuten en trussel, da størstedelen av befolkningen bor i områder på nivå med havoverflaten. Kystområdet er berørt av forurensningen fra ubehandlet spillvann fra industrier og befolkningen. Dette forhold koblet med overfiskingen av kreps til forsyning av markedene inne i landet og eksport har medført en delvis ødeleggelse av en av landets rikdomskilder. Havforurensningen truer med ugjenkallelig å ødelegge økosystemet ved kystområdene.

Folket : Etnisk og kulturell homogen. Det oppsto for 25 århundrede siden, da den lokale bengalske befolkningen smeltet sammen med ariske emigranter fra Sentralasia. Det finnes en mindre minoritet av urduer og indere. I den sørøstlige delen av landet mot grensen til India finnes 13 etniske grupper, hvorav chakman folket etter langvarig konflikt med myndighetene i 1981 flyktet til India.

Religion : Overveiende islam (83 %), hindu (16 %), samt en rekke buddhistiske og kristne minoriteter.

Språk : Bengali. Dessuten en rekke minoritets språk som urdu, burmesisk og stammespråk som arakan og chakma.

Politiske parti : Bangladesh Jatiyatabadi Dal (BNP, Bangladeshs nasjonalistiske Parti) – sentrum-høyreorienterte; Awami Ligaen (AVL) som er tilhenger av en sosialdemokratisk politikk med en viss intervensjon fra den private sektorens side; Jatiya Dal, som er en allianse av 5 nasjonalistparti, som er islamsk inspirerte; Jamaat-e-Islami, som er islamske fundamentalister; Kommunistpartiet og andre mindre parti.

Offisielt navn : Gana Projatantri Bangladesh.

Administrativ inndeling : 4 distrikt

Hovedstad : Dhaka, 11.726.000 indb. (1999).

Andr? viktige byer : Chittagong, 2.500.900 indb.; Khulna, 1.168.800 indb., Rajshahi, 687.300 indb. (2000).

Regjering : Parlamentarisk republikk. Iajuddin Ahmed er siden september 2002 president og statssjef. Khaleda Zia er siden oktober 2001 statsminister og regjeringssjef. Parlamentet er et ettkammersystem bestående av 330 medlemmer, hvorav 300 velges direkte og 30 er reservert kvinner, som velges av parlamentet. Mandatperioden er 5 år.

Nasjonaldag : 26. mars (uavhengighet, 1971); 16. desember (seiersdagen, 1971).

Væpnet styrker : 115.000 (1995).

Paramilitære styrker : Grensepoliti, væpnet politi og sikkerhetssstyrker. 50.000

1 comment for “Bilder fra Bangladesh – reise

Leave a Reply

Your email address will not be published.