Bilder fra Bahrain – reise

Øygruppe, sandrik og flat, bestående av 33 øyer i Den arabiske Golf, beliggende mellom Saudi-Arabia og Qatarhalvøyen . Den største av øyene – også kalt Bahrain – måler 48 KM ganger 15 KM. Klimaet er varmt, halvfuktig om sommeren og temperert tørt om vinteren. Hovedstaden Manama er et handelssenter beliggende på Bahrain-øyen. Bahrains miljøproblemer er de karakteristiske for området. Behovet for å industrialisere landet førte til at man inndro de frodige arealene i den nordlige delen av den største øyen. Man har likeledes anlagt industrisoner mer tett på boligsområder. Oljeutvinningen i regionen står for 4,7 % av den samlet forurensning i verdenen.

Folket : Innbyggerne i Bahrain er av arabisk opprinnelse. Oljeindustrien har tiltrukket et større antall iranere, indere og pakistanere.

Religion : Muslimer 85 %, herunder 57,35 % sjiamuslimer og 24,5 % er sunnimuslimer ; kristen utgjør ca. 8,5 % av befolkningen.

Språk : Arabisk, engelsk, farsi, urdu.

Politiske parti : De vesentligste opposisjonkreftene er Bahrains Befrielsesfront; Det sosialistiske, arabiske Baath-parti; Den islamske nasjonale Sammenslutning (INAA) og Den arabiske Nationalistbevægelse.

Offisielt navn : Dawlat al-Bahrain.

Hovedstad: Manama (Al-Manamah), 162.000 indbyggere. (1999).

Andre vigtige byer: Al-Muharraq, 81.800 indbyggere; Ar-Rifa’, 82.000 indbyggere; Madinat’ Isa, 61.600 indbyggere.(2000).

Regering : Sheik Hamad ibn Isa Al-Khalifah, emir siden 1999 og konge siden 2002; Kalif ibn-Sulman Al-Khalifah, statsminister siden 1971 bistått av et kabinett, bestående av 11 medlemmer. Nationalforsamlingen, delvis valgt ved folkeavstemninger, ble oppløst i august 1975.

Nasjonaldag : 15. august, Uavhengigheten (1971); 16. desember, Nasjonaldagen.

Væpnet styrker : 7.150 menn.

Paramilitære styrker : Kystbevoktningen, på 400 menn og Politiet på 9.000 menn hører under Indenrigsministeriet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.