Bilder fra Baghdad – reise

Bagdad, Baghdad, hovedstad i Irak, ligger på begge sider av Tigris; med forsteder anslagsvis 5,8 mill. innb. (2005).

Bagdad har tradisjonelt stått for ca. 2/3 av Iraks industri og størstedelen av handelen. Flere universiteter og høyskoler, museer m.m. Byen har flere hundre moskeer og minareter, bl.a. Kazimayn-moskeen med gullbelagt tårn. Andre kjente monumenter er Abbasid-palasset og Mustansiriyah, begge eksempler på arkitektur fra 1200-tallet. Svært mange av disse bygningene ble imidlertid ødelagt og/eller plyndret i forbindelse med regimets fall i 2003 og senere.

Historikk

Bagdad ligger i krysspunktet mellom tradisjonelt viktige handelsruter; Tigris har vært en hovedåre for samferdselen siden de eldste tider, mot nordøst går veier til Iran, mot vest til Syria og sørvest til Arabiske halvøy.

Den eldste byen lå på østsiden av Tigris, men ca. 760 ble den flyttet over på vestsiden av kalifen Almansor, og byen ble senere hovedstad i kalifatet, en verdensby, hvor orienthandelen ble samlet. Sin største berømmelse hadde Bagdad under kalifen Harun al-Rasjid (786–809), kjent fra Tusen og én natt. Mongolenes herjing i 1258 ødela byen og landet omkring, men et verre slag for Bagdad var oppdagelsen av sjøveien til India, som ledet handelen andre veier. Tyrkere og persere kjempet lenge om Bagdad, som endelig ble tyrkisk i begynnelsen av 1800-tallet. 1917 erobret av britiske tropper, 1920 hovedstad i Irak. Byen fikk betydelige skader under Golfkrigen 1991. Særlig ble industriområdene hardt bombet. Bagdads internasjonale lufthavn ble gjenåpnet i 2000 etter å ha vært stengt i 10 år pga. FN-sanksjoner. Byen fikk igjen betydelige skader i krigshandlinger 2003. Både i mellomkrigstiden (mellom de to golfkrigene) og etter 2003 har byen forfalt i betydelig grad på grunn av manglende vedlikehold, manglende investeringer og mange ødeleggende bombeangrep.

 • Bilde Baghdad

 • Baghdad bilde reise
  Bilde Baghdad 1
 • Baghdad bilde
  Bilde Baghdad 2
 • Baghdad bilde reise
  Bilde Baghdad 3
 • Baghdad bilde
  Bilde Baghdad 4
 • Reisebilder Baghdad

 • Baghdad bilde reise
  Reisebilde Baghdad 5
 • Baghdad bilde
  Reisebilde Baghdad 6
 • Baghdad bilde
  Reisebilde Baghdad 7
 • Baghdad bilde reise
  Reisebilde Baghdad 8
 • Bagdad er Iraks hovedstad. Byens befolkning er på ca. 5.772.000 (2003). Navnet Bagdad betyr dommerens hage = sted retssager afgjordes (bagh = hage og dåd = dommer på tid persisk ). Andre utlegninger av navnets opprinnelse er Guds gave (også angiveligvis persisk) og saueinnhegning fra arameisk.

  Byen lå opprinnelig på den vestlige bredd av elven Tigris, siden har den som storby bredt seg milevidt. Bagdad var et mindre betydningsfullt sted inntil araberne omkring 762 gjorde den til det persiske rikets hovedstad i stedet for Ctesiphon og det muslimske rikets hovedstad i stedet for Damaskus, så det samlede muslimske riket nå rakk fra Nordafrika til Persia.

  Bagdad under Irak-krigen

  Bagdad ble bombet kraftig i mars og april 2003, da invasjonen av Irak startet. 7-9 april ble Bagdad erobret av de amerikanske troppene, og kraftige plyndringer herjet byen. Overgangsregjeringen etablerte den såkalte Green-sone eller den grønne sonen, et 10-km2 område i det sentrale Bagdad, som omfatter det gamle regjeringskvarteret, og flere av Saddam Husseins palass, bl.a. det Republikanske Palads, samt mange av de større hotellene i byen. Sonen er innhegnet og kraftig bevoktet, og huser Iraks regjering og stort sett alle vestlige sendinger. Det er blitt for farlig å ferdes i det øvrige Bagdad, pga. vilkårlige kidnappinger og veisidebomber, som er hverdag i Bagdad i dag.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.