Bilder fra Azerbaidjan – reise

Beliggende i den østlige delen av Transkaukasus. Azerbadjan grenser opp til Iran i sør, Armenia i vest, Georgia i nordvest, til den autonome russiske regionen Dagestan i nord og Det kaspisk Havet er Azerbadjans østlige grense. Fjellene i Den kaukasiske Fjellkjeden dekker halvdelen av territoriet, i den sentrale delen finner man Kur?-Araksdalen og i sørøst Lenkor?n-Dalen. Klimaet veksler fra moderat til subtropisk, tørt i fjellene og fuktig på slettene. De største elvene er Kur? og Araks. Vegetasjonen er gold steppe og halvørken med gressingsareal i fjellene, som dessuten er skogrike. Landet besitter rike forekomster av olje, kobber og jern. Azerbadjan har alvorlige miljøproblemer, forårsaket av bruken av plantevernsmidler, mens sterkt giftige ugresssugressmidler i stor utstrekning har vært anvendt på bomullsmarkene. Vannforurensningen representerer et annen stort problem; det anslås at halvdelen av befolkningen ikke har kloakksystem, mens bare en fjerdedel av det forurenset vannet renses.

Folket : Azerbadjanere, 90 %; dagestaner, 3,2 %; russere, 2,5 %; lezgian, 2,2 %; armen, 2 %; dessuten ukrainere, tartarer og kurdere.

Religion : Overveiende islam (sjiittisk, 93,4 %), russisk ortodokse kirke (2,5 %), armensk ortodokse kirke (2,3 %).

Språk : Azeri, (azerbadjansk) er det offisielle språket, samt russisk, armensk, kurmanji, talysh.

Politiske parti : Nyt Azerbadjan; Folkefronten; Partiet for folkets Solidaritet; Kommunistpartiet; Partiet ny Likhet; Partiet for nasjonal Uavhengighet; Musa-vatt; Vandat; Det islamske partiet opererer fra Iran.

Sosiale organisasjoner : Sadval, bevegelsen blant Lezgian folk ved grensen til den russiske føderasjonen; Bevegelsen blant Talysh folk mot grensen til Iran. I Nagorno-Karaback eksisterer en selvutropt republikk blant den armenske befolkningen. Uavhengige fagforeninger.

Offisielt navn : Azerbayan Respublikasi.

Hovedstad : Bak?, 1.816.000 innbyggere. (2003)

Andr? viktige byer : Guiandzh? (tidl. Kirovabad), 299.300 indbyggere; Sumgait, 277.300 indbyggere; Minguechaur (Mingecaur), 98.900 indbyggere; Nackichevan, 67.100 indbyggere. (2000).

Regering : Ilham Aliyev, president siden oktober 2003 og statsminister siden august 2003. Artur Rasizade fungerer som statsminister i Aliyevs sted. Parlamentet har 125 medlemmer.

Nasjonaldag : 28. mai. (Uavhengighetsdagen, 1918).

Væpnet styrker : 70.700 menn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.