Bilder fra Australia – reise

Australia er verdenens 6. største land i utstrekning – f.eks. tre ganger større enn India. Det er en “utpost for den europeiske sivilisasjonen i det sørvestlige Stillehav”, for å sitere en populær oppfatning blant de hvite australierne. Denne holdning avspeiler seg i immigrasjonspolitikken og i den politiske og økonomiske strukturen – parlamentarisme og kapitalisme.

Australia og øyen Tasmania er beliggende i den kontinentale delen av Stillehavet. Terrenget er overveiende flat. Langs den østlige kysten strekker den australske fjellskjeden seg. I det indre av landet er det store Centralbækken beliggende. Det er ørkenagtig og omgitt av stepper og savanner. Ørkensonen strekker seg mot vest. Den nordlige regionen er den mer regnfylte i landet, har tropisk klima og er dekket av tett regnskog. Klimaet i den sørøstlige delen av landet er subtropisk med en regnmengde, som er noenlunde jevnt fordelt over året. Her er 75 % av befolkningen konsentrert. Det dyrkes hvete, havre, bygg og sukkerrør. Australia er en av verdenens største hveteprodusenter. Landet råder over verdenens største bestand av får, som gresser på steppene og savannene i det indre av landet. Det er samtidig en av verdenens største mineralprodusenter: Kull, jern, bauxitt, blyg, sink, kobber, nikkel og uran. Det er selvforsynt med olje og har en betydelig industriell kapasitet – konsentrert i den sørøstlige delen av landet. Jorden lider mange steder under en stigende saltutpining. Mange unike arter fra både plante- og dyreriket er i fare for å bli utryddet pga. ødeleggelsen av dem tradisjonelle vekstbetingelsene.

Folket : Da engelskmennene “oppdaget” Australia i 1778 var det bebodd av en opprinnelig befolkning – aborigine – på omkring 250.000 fordelt på 500 stammer. I 1901 var det bare 66.000 tilbake. I dag representerer de 1 % (200.000) av den samlet befolkningen. De lever overveiende side om side med de europeiske etterkommerne, men under sosioøkonomisk langt mer nedverdigende vilkår. Etterkommerne av britene utgjør i dag omkring to tredjedeler av den samlet befolkningen. Den øvrige utgjøres overveiende av innvandrere fra Asia, Europa og Latin-Amerika.

Religion : Kristen 74 %, (24 % anglikanere, 27 % katolikker, 8 % tilshørende enhetskirken, metodister o.a.) Buddhister, muslimer, konfusianer og andre grupper 13 %.

Språk : Engelsk

Politiske parti : Det liberale Partiet (sentrum-høyreorienterte). Nasjonalpartiet (NP). De 2 partiene vant i en allianse valg i 1996. Labour partiet, Det demokratiske Partiet (sentrumsorientert). New Left Party – dannet i 1989 etter oppløsningen av kommunistpartiet. Videre: Socialistpartiet, Kommunistpartiet-ML samt de Grønne.

Sosiale organisasjoner : Det australske LO, ACTU er den største landsorganisasjonen med 133 slutta til forbund.

Offisielt navn : Commonwealth grynt Australia

Administrativ inndeling : 6 stater og 2 territorier

Hovedstad : Canberra, 368.000 indb. en 1999

Andr? viktige byer : Sydney, 3.985.800 indb.; Melbourne, 3.317.300 indb.; Brisbane, 1.535.300 indb.; Perth, 1.365.600 indb.; Adelaide, 1.115.900 indb. (2000)

Regering : Parlamentarisk monarki. Michel Jeffery er generalguvernør pekt ut av den engelske dronningen. John Howard er siden mars 1996 statssminister, gjenvalgt i 1998. Parlamentet har to kamre: Representantenes hus med 150 medlemmer og senatet med 76. Utenrikspolitisk kan landet etter its deltakelsen i USAS angrepskrig mot Iraq i 2003 betegnes som en slyngelstat .

Nasjonaldag : 26. januar. Australias dag.

Væpnet styrker : 56.100 (deriblant 7.500 kvinner

Leave a Reply

Your email address will not be published.