Bilder fra Argentina Bilde – reise

Argentina er en republikk. Kongressen har to kamre: Senatet (Overhuset) og Deputerekammeret (Underhuset). Forfatning av 1. mai 1853 senest revidert i august 1994. Neste valg til presidentposten finner sted i 2011. Valg til en del av Kongressen finner sted i 2009. Cristina Fern?ndez de Kirchner ble innsatt som president 10. desember 2007. Hun ble valgt i første valgrunde av presidentvalget med knapt 45 % av stemmene. Hun avløste sin mannen Nestor Kirchner, som hadde vært president siden 2003. Politisk står Fern?ndez til venstre for midten. Presidenten prioriterer økonomiske og sosiale tiltak med stigende statlig deltakelse i den økonomiske utviklingen samt regionalt samarbeid. Ved valget til kongressens to kamre 28. oktober 2007 ble koalisjonen av enkeltpersoner og parti, som støtter presidenten styrket. Tilsvarende støtter et stort flertall av landets provinsguvernører president. Argentina opplevde den hittil største statsbankerotten i desember 2001/januar 2002. Argentinas offentlige gjeld var på den tidspunktet på USD 141 mrd. I desember 2005 tilbakebetalte Argentina alle lån til Det Internasjonale Valutafond. Det offentlige gjelden vurderes ved utgangen av 2007 å utgjøre ca. USD 55 mrd. Argentina har betydelige utestående lån til Paris-klub-landene, hvem sin tilbakebetaling fortsatt er uavklart. President Fern?ndez de Kichner forventes generelt å fortsette sin mannens politikk, som søker å forene og styrke et Argentina, hvem sin befolkning stadig er påvirket av den økonomiske krisen i 2001-2. Økonomisk situasjon: Som en konsekvens av en fornuftigt førte økonomisk politikk og høy internasjonale råvarepriser har Argentina i perioden 2003-2007 hatt årlige økonomiske vekstrater på mellom 8-9 %. Argentinas viktigste eksportvarer er korn, olje og kjøtt. Argentinas har overskudd på hansdels- og valutasbalansen og store skatter og avgiftsinntekter har betydd et overskudd på de offentlige finansene. Utfordringene for økonomien er en truende inflasjonsspiral, stigende energipriser samt regjeringens evne til å tiltrekke nødvendige utenlandske investeringer i bl.a. infrastruktur og helse. Den offisielle arbeidsløsheten er nå nede på 7-8 %. Danmarks eksport til Argentina utgjorde i 2006 DKK 621,8 mill. og importen DKK 1957 mill.

Leave a Reply

Your email address will not be published.