Bilder fra Anguilla Bilde – reise

Angulias areal er på 91 KM 2 , mens den “tilhørende” øyen, Sombrero, dekker et areal på 5 KM 2 . De hører til øygruppen Sotavento. Klimaet er tropisk. Betydelige saltforekomster.

Folket : Anguilas befolkning nedstammer fra afrikanske slaver, med en viss prosentdel mulatter, etterkommere av de europeiske kolonisatorene. det finne dessuten en engelsk minoritetsgruppe. Mange av innbyggerne bor permanent på de nordamerikanske øyene, som f.eks. Jomfruøerne.

Religion : Anglikanere 40 %, metodister 33 %, adventister 7 %, baptister 5 %, romersk-katolske 3 %, andre trosretninger 12 %. (1996).

Språk : Engelsk er det offisielle språket.

Politiske parti : Anguilas Enhedsparti; Anguilas Nationale Alliance; Anguilas Demokratiske Parti.

Offisielt navn : Anguila.

Hovedstad : The Valley, 1.000 indbyggere. (2003).

Regering : Osbourne Fleming, regjeringsleder siden 2000, gjenvalgt i 2005. Andrew George, generalguvernør, utnevnt av den britiske kronen i juli 2006. Den rådgivende forsamlingen, som er et ledd i ettkammersystem, består av 11 medlemmer, av hvilke de 7 er valgt på bakgrunn av frie vanlige valg for en periode av 5 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.