Bilder fra Algerie-reise

Algeries fruktbare jorder ut mot Middelhavet er i sør avgrenset av Tellia og Sahara Atlas fjellene med en høyslette mellom begge. Lengre mot sør ligger Saharaørkenen med en undergrunn rikt på olje, naturgass og betydelige forekomster av jern. Variasjonene i høyde og klima i nord muliggjør en stor variasjon i høster – herunder middelshavhøster som vindruer, sitrusfrukter, olivener o.l. Men både flora og fauna utsettes for store trusler. Mer enn 30 pattedyr, 8 krypdyr og 70 fuglearter er i fare for utrydding. Ørkenens stadige vekst berører særlig de områdene som ligger i utkanten av Sahara. Men jorderosjonen utgjør samtidig et mer generelt problem i hele landet. Den berører allerede 45 % av landbruksjorden – 12 millioner hektar.
Folket : Algier er overveiende arabere (80 %) og berbere (17 %). I sør lever nomadegrupper beslektede med tuaregene fra Nigeria og Mal?. Omkring 1 million algirer lever i Frankrike.
Religion : Islam (98 %), kristendom (1 %), jøder (1 %).
Språk : Arabisk (offisielt og talte blant flertallet av befolkningen). Berbisk i noen soner. Fransk er mer utbredt, men erstattes av arabisk i undervisningen og den offentlige administrasjonen.
Politiske parti : Etter løsrivelsen fra Frankrike var Den nasjonale Frigjøringsfront (FLN) det eneste partiet. Its oppbacking er falt drastisk siden 1989. Reformene i 1989 åpnet opp for et flerpartisystem: Det sosialistiske Avantgarde-partiet (PAGS), Fronten av sosialistiske Krefter (FFS), Bevegelsen for demokrati i Algerie (MDA), Samlingen for kultur og Demokrati (RDC), og senest Den nasjonale demokratiske Sammenslutning ledet av Lamine Zeroual. Den Islamske Frelserfront (FIS) ble oppløst av regimet i starten av 1992, men er fortsatt langt den viktigste kraften i opposisjonen.
Sosiale organisasjoner : UGTA er det eneste LO. Andr? viktige organisasjoner er: De algirsk bøndenes Nationalunion (UNCA), De algirsk kvinnenes Nationalunion (UNFA), De unge Nationalunion (UNJ) og Moudjahiddine Nationalunionen (partisaner).
Offisielt navn : Al-Jumjuriya al-Jazairia ad-Dimuqratiya ash-Shaabiya (Algeriets folkedemokratiske Republik)
Hovedstad: Algier, 1.840.000 indb. (1999).
Andre vigtige byer: Oran, 712.300 indb.; Constantine, 501.900 indb.; Annaba, 233.600 indb. (2000).
Regering: Abdelaziz Bouteflika , president valgt i 1998, gjenvalgt i 2004. Ahmed Ouyahia er statsminister siden mai 2003.

1 comment for “Bilder fra Algerie-reise

Leave a Reply

Your email address will not be published.