Bilder fra Albania-reise

Albania ligger på Balkanhalvøya ut til Adriaterhavet. Kyststrekningen består av to deler. Grenseområdet mot Jugoslavia ved Vlor? bukt består av oversvømte lavlandsområder, som om vinteren blir delvis sumpete. Lengre mot sør har kysten Middelhavsklima og er preget av fjell. Det indre av landet er fjellsrikt, jordene er fattige og kvegdriften dominerende. I lavlandet dyrkes bomull, tobakk og mais. I dalene riser, olivener, vin og hvete. Store deler av landet er dekket av skoger. Landet er rikt på mineraler og rommer oljeforekomster.
Folket : Albanere (96 %). Etnisk homogent folk om enn det eksisterer motsetninger mellom gek i nord og tosker i sør. Dessuten finnes greske og bulgarske minoriteter.
Religion : Religionsutøvelse ble atter tillatt i 1989 etter å være blitt forbudt i 1967. Opplysninger fra før 67 pekte på islam som den viktigste religionen (70 %), ortodokse albanere (20 %) og katolikker (10 %).
Språk : Albansk (offisiell) og forskjellige dialekter.
Politiske parti : Forfatningen av 30. april 1991 fastslår Albania som et flerpartistat. Det eks-kommunistiske Socialistparti (PS) går i dag inn for en demokratisk sosialisme og markedsøkonomi. Det liberalt demokratiske Demokratiske Parti (PDA) går inn for markedsøkonomi. Det sosialdemokratiske Partiet (PSD) går inn for gradvis reformer. Unionen for Menneskerettigheter. Det republikanske albanske Partiet (PRA). Føderasjonen av albanske Kvinner, uavhengig uten parlamentarisk representasjon. Det økologiske Partiet.
Sosiale organisasjoner : Unionen av frie fagforeninger i Albania (BSPSH) og KSSH er de viktigste landsorganisasjonene.
Offisielt navn : Republ?ka e Shqip?r?s?
Administrativ inddeling: 26 distrikter
Hovedstad: Tirana (Tiran?), 279.000 indb. (1999).
Andre vigtige byer: Elbasan, 101.300 indb.; Durazzo (Durr?s), 98.400 indb.; Shkoder (Scutari), 84.300 indb.; Valona (Vlor?), 81.000 indb. (2000)
Regering : Parlamentarisk republikk. Alfred Moisiu er siden juli 2002 president for nasjonalforsamlingen. Sali Berisha er siden september 2005 statsminister og regjeringssjef. Folkeforsamlingen er et et-kammers lovgivende organ med 140 medlemmer, som velges hver 4. år.
Nasjonaldag : 28. november. Årsdagen for uavhengighet fra ottomanene (1912)

Leave a Reply

Your email address will not be published.