Bilder fra Afghanistan-reise

Landet er en blanding av høyland skilt av fjellskjeder, av hvilken den største er Hindu Kush i nordvest, som støter opp til Pamirs “nakne” klipper i Himalaya. I dalene i det østlige Afghanistan ligger de største byene. Landet er tørt og klippefullt, men det finnes også sletter og fruktbare daler hvor man, ved hjelp av vannet fra småelver og bekker, er i stand til å dyrke frukt, korn og bomull. Kull, naturgass og jernmalm er de viktigste naturforekomstene. Den hastigt stigende avskogning representerer det alvorligste miljøproblemet. Den mindre mengden rent drikkevann har medført en stigning i antallet av infeksjonssykdommer.

Folket : Pushtu eller pataner utgjør 60,5 % av befolkningen, tadjiker 30,7 % og uzbeker 5 %. Resten av befolkningen er sammensatt av hazar og nomader av mongolsk opprinnelse.

Religion : 99 % av befolkningen er muslimer. (74 % sunnimuslimer, 15 % sjiamuslimer og 10 % andre).

Språk : Pushtu er det offisielle språket, persisk er handelsspråket.

Politiske parti : Følgende parti eller grupper inngår i Den forent nasjonale islamske Fronten til Afghanistans frelse (bedre kjent som Nord-alliansen) og støtter den sittende regjeringen: Jamiat-E Islami (De islamske Samfunn, ledet av Rabbani), Hezbe-E Wahdat (De forente islamske Parti, ledet av Abdul Karim Khalili), Hara-katter Islami (Den islamske Bevegelsen, ledet av Mohammed Asif Mohseni), Hizbi Islami-Gulbuddin (Det islamske Partiet, ledet av Gulbuddin Hikmatyar), Jumbesh-i-Milli Islami (Den nasjonale islamske Bevegelsen, ledet av Abdul Rashid Dostum) og Ittihad-i-Islami Barai Azadi Afghanistan (Den islamske unionen til Afghanistans Befrielse, ledet av Abdul Rasul Sayaf). Taliban (“studentene”), ledet av mulla Omar, styrten av USA i november 2001, men har fortsatt betydelig innflytelse i den pashtun dominerte sørlige del av landet, hvor den politiske og militære kampen mot okkupasjonsmakten og sentralregjeringen har stor oppbacking.

Sosiale organisasjoner : Fagforeningene er mer svake, da den industrielle sektoren er uten større betydning. USAs invasjon i 2001 har forsterket stammekonfliktene, og landet regjeres utenfor Kabul i dag overveiende av stammehøvdinger. Det har fått produksjonen av opium til atter å eksplodere.

Offisielt navn : Dowlat i Islami-ye Afgh?nistan.

Administrativ inndeling : Landet er splittet i 31 provinser.

Hovedstad : Kabul, 2.454.000 innbyggere (1999).

Andr? viktige byer : Qandahar, 329.300 indbygere; Herat, 161.700 indbyggere; Mazare-Sharif, 232.800 indbyggere,(2000).

Regering : Amerikansk koloni. Hamid Karzai ble i desember 2001 pekt ut av USA som leder av Afghanistan. I juni 2002 ble utpekingen bekreftet av Afghanistans tradisjonelle stammeråd, Loya Jirga, og Karzai utnevnt til president. Formellt valgt som landets president i november 2004. Loya Jirga har 2000 medlemmer, hvorav 1051 er valgte, 160 er forbeholdt kvinner, 53 til den sittende regjeringen, 106 til flyktninger eller fordrevet og 25 til nomader. Karzai og flertallet av regjeringens statsråder har amerikansk statsborgerskap.

1 comment for “Bilder fra Afghanistan-reise

Leave a Reply

Your email address will not be published.