Bermuda

Bermuda, britisk kronkoloni i nordlige Atlanterhavet, 900 km øst for Cape Hatteras ved USAs østkyst. Består av mange små, lave koralløyer; 53 km2 med 68 500 innb. (2006). Hovedstad: Hamilton.

Natur

Øygruppen er omkring 24 km fra nordøst til sørvest i lengderetningen, og omkring 8 km bred. Øyene, som danner toppen av et undersjøisk vulkansk massiv, er bygd opp av kalkstein og er omgitt av korallrev. På den største av øyene, Great Bermuda, ligger det høyeste punktet, Gibbs Hill, 73 moh. Sørøst for øyene ligger det beryktede «Bermuda-triangelet».

Klima

Klimaet er mildt og fuktig, influert av Golfstrømmen. Middeltemperatur i feb. er 17 °C, i aug. 27 °C. Årsnedbøren er ca. 1500 mm. Det finnes ingen elver, og regnvannet oppbevares i tanker over og under bakken. Vannforsyningen sikres ved hjelp av destillering av saltvann.

Planteliv

Vegetasjonen er artsfattig og minner en del om Karibias. Egentlig skog finnes ikke, men her vokser einerarten bermudaseder, Juniperus bermudiana, palmer og ulike subtropiske planter, enkelte steder langs kysten også mangrove.

Befolkning

Øyene er blant de tettest befolkede i verden. Omkring 3/4 av befolkningen er etterkommere av afrikanske slaver, brakt til øya før 1807 da slavehandelen ble ulovlig. Resten er hovedsakelig av britisk og portugisisk avstamning. Kun ca. 20 av øyene er bebodde. Engelsk er viktigste språk. De aller fleste tilhører protestantiske kirkesamfunn, nær halvparten den anglikanske kirke.

Næringsliv

Økonomien er basert på turisme og finansvirksomhet, bl.a. en rekke forsikringsselskaper samt inntekter fra landets skipsregister og amerikanske fly- og flåtebaser. Turismen står for 2/5 av BNP og mesteparten av sysselsettingen. Om lag 500 000 turister besøker årlig Bermuda, de fleste fra USA. Noe industri, bl.a. båtbygging og fremstilling av farmasøytiske varer. Jordbruket har liten betydning, og de fleste matvarer må importeres. Grønnsaker, poteter, bananer og sitrusfrukt dyrkes imidlertid for lokalt behov.

Bermuda har samme geografiske tilknytning til Nord-Amerika som Azorene har til Europa, beliggende et godt stykke ut i Atlanterhavet. Kulturelt og historisk er derimot Bermuda en del av Karibia. De omlag 150 øyene er oppkalt etter spanieren Juan Bermúdez, som oppdaget øyene i 1503. De første britene ankom i 1612 og øyene ble britisk kronkoloni i 1684.

Bermuda har hatt betydelig indre selvstyre siden 1968. Bermuda har et representanthus med 36 valgte representanter og et senat med 11 utpekte medlemmer. Progressive Labour Party har sittet ved makten siden 1998; statsminister fra 2003 er Alex Scott. Opptøyer i 1970-årene indikerte store etniske motsetninger og krav om uavhengighet fra den svarte delen av befolkningen. En folkeavstemning 1995 gav flertall for fortsatt tilknytning til Storbritannia.

Bermuda-triangelet, også kalt «dødens triangel», område i nordlige Atlanterhavet, Sargassohavet, mellom Bermuda, Puerto Rico og Florida. Her påstås en rekke skip og fly å ha forsvunnet på uforklarlig vis.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.