Beringhavet

Beringhavet, nordligste del av Stillehavet, nord for Aleutene mellom Asia og Amerika; det forbindes med Polhavet ved Beringstredet, ca. 2,25 mill. km2. Oppdaget 1648 av kosakken Desjnjov og utforsket av Vitus Bering 1728–41.

Beringstredet, strede mellom Asia og Nord-Amerika, forbinder Polhavet med Stillehavet, minste bredde 92 km, største dybde 60 m. Midt i stredet ligger Diomede Islands. Beringstredet ble første gang passert av kosakken Desjnjov (1648), så av Vitus Bering (1728) og James Cook (1778). Cook fastslo at det skilte Asia og Amerika.

Leave a Reply

Your email address will not be published.