Befolkningen, næringsliv og samferdsel i Berlin

Befolkningen

Folketallet i vest gikk tilbake i 1960- og 1970-årene, men økte noe i 1980-årene.

Ca. 15 % av befolkningen er utlendinger, hvorav nærmere halvparten er tyrkere. I øst har folketallet siden midten av 1960-årene vist en svak økning.

Næringsliv

Vest-Berlin ble etter den annen verdenskrig en av de viktigste industribyene i Vest-Tyskland. Elektroindustrien gjenerobret til en viss grad sin tidligere dominerende stilling, og storkonserner som Siemens og AEG Telefunken etablerte seg på nytt. Også andre tradisjonelle industrigrener, som tekstil- og konfeksjonsindustri, maskinindustri, grafisk industri (forlagshusene Ullstein, Springer), nærings- og nytelsesmiddelindustri ble bygd opp igjen. Industrien er hovedsakelig konsentrert til områdene langs Spree vestover fra sentrum, og langs Teltowkanalen i sør. Også i Øst-Berlin var den elektrotekniske industrien og maskinindustrien de viktigste industrigrenene.

Samferdsel

Den interne transporten baserer seg bl.a. på S-bahn og tunnelbane (U-bahn). Internasjonale lufthavner er Tegel (vest) og Schönefeld (øst). Tempelhof, som spilte en viktig rolle under blokaden 1948–49, ble etter flere år uten sivil luftfart nedlagt høsten 2008.