Astralreiser

Astralreiser – virkelige opplevelser gjennom astral eller følelseslegemet

(som er et høyfrekvenslegeme – integrert som en del av det fysiske legemet – men som kan frigjøres som et selvstendig sanselegeme – hvilket skjer naturlig under søvnen og ved den fysiske død.)

Og om kontrollert fantasi……

Dette er i dag velkjente begreper for den åndelige innvidde også her i vesten – men dette har i årtusener vært kjent i østen og her følger et utdrag fra en bok forfattet av en åndelig vismann fra Østen – LOBSANG RAMPA – som skrev flere bøker om sitt liv som innvidd – og disse bøker kom ut i vesten først for ca. 40 år siden. Her i utdrag fra boken LEGEN FRA LHASA på side 84 – der han forteller om flyving med og uten det fysiske legemet. Han ble etter klosteroppholdet i Potala -Lhasa – sannsynligvis på 1920-30tallet – opplært som flyver i det Kinesiske flyforsvar – der han som lege skulle fly ut og lappe sammen skadde mennesker.

Det var en vidunderlig følelse å kunne fly. Det deiligste var å slå motoren av når man var høyt oppe og så sveve av sted i dyp stillhet på samme måte som fuglene. Det lignet i høy grad den astrale reisemetoden som jeg ellers praktiserer – og som enhver annen også er i stand til å praktisere – forutsatt at han har et noenlunde sunt hjerte og har tilstrekkelig tålmodighet.

“Sølvlenken”

Kjenner de den astrale reisemetoden? Minnes de gleden ved å sveve, ved å gli over hustakene, kanskje tvers over havene til et fjernt land? Vi kan alle gjøre det. Det er simpelthen det som skjer når den åndelige delen av legemet kaster sitt fysiske hylster bort og svever inn i andre dimensjoner – og besøker andre deler av verden ved enden av sin “sølvlenke”. Det er ikke trylling – ingenting feil. Det er naturlig og sunt og i svundne dager kunne alle reise astralt uten den minste hindring. De Innviede i Tibet og mange fra India reiser astralt fra sted til sted og det er det ikke noe merkelig med. I religiøse bøker verden over, i alle religioners bibler, omtales slike ting som “sølvlenken” og “gullkulen”.

Denne såkalte sølvlenken er bare en energisøyle av stråleenergi som kan strekkes ut det uendelige. Den er ikke et fysisk organ som en muskel eller en blodåre eller et stykke snor, men den er livet selv – den er den energien som knytter det fysiske legemet med det astrale.

Mange legemer

Mennesket har mange legemer. Her interesserer vi oss bare for det fysiske og det neste trinnet: det astrale. Vi kan gå gjennom murer og falle gjennom gulv. Vi kan gjøre det, men vi kan bare gå gjennom gulv og murer av en viss tykkelse. På det astrale planet er denne hverdagsaktige tingen ingen hindring for vår passasje. Dører vil ikke kunne holde oss inne eller ute. Men i den astrale verden er det også dører og vegger, som for oss i astraltilstanden er så massive og motstandsdyktige, som dører og vegger på denne jorden er det for det fysiske legemet . (altså er alle tetthetstilstander relative i forhold til materie-frekvens-planet over og under. Kosmisk sett og også vitenskapelig sett er all materie bare rasksvingende atomsystem det det i virkeligheten er enorme tomrom mellom elektronene – mikroplanetene. red.anm.)

Flydrømmer

Har de sett et gjenferd? I så fall var det antagelig et astralvesen, kanskje en astralprojisering av en de kjenner, eller en som kom for å besøke dem fra en annen del av verden. De har kanskje på ett eller annet tidspunkt hatt en særlig levende drøm. De drømte at de drev avsted som en ballong oppe i himmelen, fastholdt av en snor, en kjede. Oppe fra den annen enden av denne kjeden skuet de ned på deres eget bleke, stive legeme. Hvis de forholdt dem rolig vet dette forvirrende synet, må de ha følt dem flytende, flytende ut i det blå, drivende avsted som et tislefnugg for brisen. Litt senere har de kanskje befunnet dem i ett eller annet fjernt land eller i et fjernt område, som er dem velkjent. Hvis de om morgenen har skjenket drømmen deres en tanke, har de sikkert skjøvet den til side som en drøm. Det var den astrale reisemetoden.

Opptrening for ASTRALREISER

Prøv følgende: når de legger dem til å sove om natten, tenk så intenst på at nå vil de gå på besøk hos en de kjenner særdeles godt. Det kan eventuelt være et som bor i samme by. Godt, forhold dem helt rolig, avslappet, i balanse med dem selv. Lukk øynene og forestill dem, de flyr ut av sengen, utav vinduet og tvers over gaten, sikker på at ingenting kan såre Dem, og at de ikke kan falle. Følg i deres fantasi den lik linjen, de har planlagt, gate etter gate, inntil de når det ønsket huset. Forestill dem så hvordan de kommer inn i det huset. Minn på at dører ikke er noen hindring for Dem, og de trenger ikke banke på. De vil være i stand til å besøke deres venn, den personen deres besøk gjelder. Det vil si: det kan de gjøre, hvis deres motiver er rene. Det er overhodet ikke forbinde med noen vanskelighet eller fare. Det er det ikke noe skadelig i. Det gjelder bare en lov:

Motivene må være rene.

Som har vi det igjen – en gjentakelsen – mener de kanskje, men det er mye bedre å nærme seg problemet fra forskjellige vinkler, så at de kan få oppfyllelsen av, hvor uhyre enkelt det er. Forhold dem helt rolig, mens de ligger i deres seng, alene uten noen til å forstyrre Dem, med sovesromdøren låst, så ingen kan trenge inn til Dem. Forestill Dem, de vennlig frigjør dem fra deres kropp. Det er ingen fare ved det, ingenting kan skade Dem. Det er ingen fare ved det, ingenting kan skade Dem.

Forestill dem at de hører forskjellige små knirkende lyder, og at det er tallrike små rystelser, når deres åndelige legeme skiller seg fra det fysiske og tar fast form utenfor det. Forestill dem at de skaper et legeme, som er den absolutte motsetningen til deres fysiske kropp, og at det flyter av sted bort fra det fysiske i vektløs tilstand. De vil merke en ubetydelig svaie, et minutt med stigning og fall. Det er ikke noe å være redd for, det er ingen grunn til bekymring. Dette er helt naturlig og uskadelig. Hvis de forholder dem rolig, vil de oppdage at deres nå befridd ånd vil gå i drift, inntil den gradvis vil sveve et par meter bort fra Dem. Så kan de betrakte dem selv ovenfra, se ned på deres fysiske kropp. De vil oppdage at deres fysiske og deres astrale kropp er forbinde med en skinnende sølvlenke, en blålig sølvlenke som dirrer av liv – med tankene, som går mellom det fysiske og det astrale. Ingenting kan skade Dem, så lenge deres tanker er rene.

Nesten alle har opplevd en astralreise. La deres tanker gå tilbake og prøv om de kan minnes dette: kan de huske at de i sovende tilstanden har hatt den følelseelsen at de skjelvne og falt og falt, og så våknet de med et settet (rykk), like før de ble klemte mot Jorden? Det var en astralreise på den feil måten, den ubehagelige måten. Det er ingen grunn til, at de utsetter dem for den slags besvær eller ubehageligheter.

Årsaken var forskjellen i vibrasjonene mellom det fysiske og det astrale legemet. Det kan være skjedd det at da de svevde ned for på ny å trå inn i det fysiske legemet etter reisen, har en lyd, gjennomtrekker eller en eller annen form for uro forårsaket en ubetydelig uoverensstemmelse i nivået, så det astrale legemet vendte tilbake til det fysiske i den ikke helt nøyaktige stillingen, så det oppsto en rystelse, et støt. Man kan sammenligne det med å stå av en buss i fart. La oss forestille at bussen er det astrale legemet. Den kjører i 60 KM i timen. La oss kalle jorden det fysiske legemet, som ikke beveger seg. I det korte tidsrommet, som går, fra de stiger ut av bussen og til de når jorden, er de nødt til å sette farten ned eller risikere et støt. Så hvis de har fornemmelsen av å falle, har de opplevd en astraltreise, skjønt det ikke er dem bevisst fordi det giveren å kommet tilbake med, hva man kan kalle en feil ladning, vil viske ut erindringen om, hva de foretok Dem, og hva de så. I alle tilfeller ville de ha vært sovende da de foretok en astralreise. Derfor ville de bare ha trodd at det var en drøm. “Siste natt drømte jeg at jeg var på det-og-det stedet og så det-og-den. Hvor mange ganger har de ikke sagt det? Alt sammen bare drøm. Men var det nå det? Med en smule øvelse kan de reise astralt, mens de er fullstendig våken, og de kan bevare erindringen om det de så og foretok Dem. Den store mangelen ved den astrale reisemetoden er naturligvis at man ikke kan ta med noe eller bli noe med seg tilbake, så det er tidsspille å tro, man med fordel kan planlegge en astralreise, fordi man ikke kan bli med penger, ikke så mye som et lommetørkle – bare sin ånd.

Mennesker med dårlig hjerte bør ikke gi seg av med astralreiser. For dem kunne de være farlige. Men som er ingen fare for dem med friske (friskne) hjerter, fordi så lenge deres motiver er reiner, og de ikke tenkeren onde om andre eller har i sinne å utnytte dem, kan som ikke voldt dem noen skade.
Kraften i den mentale forestillingen – kontrollør fantasi eller imaginasjon

Ønsker de å reise astralt? Her er det den letteste måten: Husk først av alt dette: det er psykologis første lov og en betingelse at i enhver strid mellom viljen og fantasien vil fantasien alltid vinder. Så forestill dem at de er i stand til å gjøre ett eller annet, og hvis deres fantasi er sterk nok, kan de gjøre det. De er i stand til alt. Her er det et eksempel, som tydelig kan illustrere det.

Alle, hva de virkelige forestiller Dem, de kan gjøre, det kan de, like mye (uansett) hvor svert eller umulige det synes de utenforstående tilskueren. Det enn deres fantasi sier dem er umulig, vil være umulig for Dem, det samme hvor mye deres vilje forsøker å drive dem fram.

Forestill dem det på denne måten: De har to hus, 10 meter høy og 3 meter fra hinan den. I takhøyde går det en planke mellom dem. Planken er kanskje 70 cmer bred. Hvis de ønsker å gå hen av denne planken vil deres fantasi utmale alle de farene som kan inntreffe, vin den vil få dem til å svaie, eller ett eller annet i treet vil få dem til å snuble. De kunne, sier deres fantasi, bli svimmel, men det grunnen enn kan være, sier deres fantasi dem at reisen vil være umulig for Dem, de vil styrte ned bli drept. Godt, like mye (uansett), hvor kraftig de anstrenger dem hvis man en gang har forestilte seg at man ikke kan gjøre den vedkommende tingen, kan man ikke, og den enkle liten turen henad planken vil være en umulig reisen for Dem. Selv den største viljesinnsatsen setter dem ikke i stand til å gå sikkert over. Men, hvis planken lå på jorden, kunne de gå hen av den hele dens lengden uten minste tøv. Hva vinner i et tilfelle som dette? Viljestyrken? Eller fantasien? Altså, hvis de forestiller dem at de kan gå på planken mellom de to husene, kan de lett gjøre det, det betyr overhodet ingenting om vinden blåser, ja enn ikke om selve planken rystér, så lenge de har fornemmelsen av at de kan nå sikkert over. Folk går på line, kanskje sykler de på den, men ingen viljestyrke kunne få dem til å gjøre det. Det skyldes bare sin fantasi.

Det er mye uheldig at vi må kalle denne “fantasien”, fordi det – ikke minst i den vestlige verden – innebærer noen fantasifull, noen utrolig, og imidlertid er fantasi den sterkeste kraften på Jorden. Fantasi kan få en til å tro at man er forelsket, og kjærligheten blir slik den nest sterkeste kraften. Vi kunne kalle det kontrollert fantasi. Det vi enn kaller det, må man alltid huske: i enhver kamp mellom viljen og fantasien, vil fantasien ALTID SEJRE. I øst bekymrer vi oss ikke om viljeskraften, fordi den er en snare, en felle, som lenker mennesket til jorden. Vi stoler på den kontrollert fantasien, og vi når resultat.

Hvis man er nødt til å gå til tannlegen for å få en tann trukket ut, forestiller man seg de redslene som venter en det, den absolutt bunnløse angsten, man forestiller seg for hvert stadium av uttrekningsprosessen. Kanskje at nålen stikkes inn, og rykket, når bedøvelsen pumpes inn, og deretter at tannlegen føler fram seg. Man forestiller seg at man besvimer, eller hyler opp eller blør til drepe eller noe annet og verre. Det er naturligvis alt sammen noe sludder, men det er den absolutte virkeligheten for en selv, og når man setter seg i stolen, opplever man en smerte, som er helt unødvendig. Dette er et eksempel på den feil anvendte fantasien. Det er ikke kontrollert fantasi – men fantasi, som er løpt løpet, og det burde ingen tillate.

Kvinner har kanskje fått fortalt rystende beretninger om de smertene de farer, som er forbinde med å få barn. Når fødselen er nær stående for, spenner den blivende moderen ved tanken om alle de smertene som venter henne, gjør seg stiv, så får voldsomme smerteanfall. De overbeviser henne om det, hun har forestilt seg, er den rene sannheten: at det å få et barn er en svært smertefull omgang, så hun strammer enda mer og har en helt forferdelig tid. Slik er det ikke i øst. Folk forestiller seg at det er lett og smertefritt å få et barn, og det er også tilfellet. østs kvinner får sine barn og går kanskje videre med sitt huslige arbeid et par timer senere, fordi de forstår å kontrollere fantasien.

De har hørt om “hjernevask”, som japanerne og russerne bruker? Det er en måte, å bemektige seg ens fantasi på og til å tvinge en til å forestille seg ting, fangevokteren ønsker, man skal forestille seg. Det er fangevokterens måte å kontrollere fangens fantasi på, så fangen vil innrømme alt, selv om denne innrømmelsen kan koste ham livet. Den kontrollert fantasien unngår alt dette, fordi ofret, som er utsatt for hjernevask, eller til og med for tortur, kan forestille seg noe annet, og så er ildprøven kanskje ikke så stor, i hvert fall bukker offeret ikke under for den.

Kjenner de det å føle en smerte? La oss stikke en nål i en finger. Gode, vi nærmer nålespissen til kjøttet og venter engstelig på det øyeblikket, da nålespissen trenger gjennom huden med et piple av blod til følge. Vi konsentrerer all vår energi om det vedkommende stedet. Hvis vi har ondt i foten, glemmer vi alt om prosessen med å stikke en nål i fingeren. Vi konsentrerer hele vår fantasi om den fingeren, om denne nålespissen. Vi forestiller oss den smerten det vil volde så stort at vi ikke kan tenke på noe som helst annet. Slik er det ikke for østerlændingen, som har gjennomgått åndelig trening. Hans tanker dveler ikke ved fingeren eller den gjennomboringen, som venter – han spreder sin fantasi – kontrollerte fantasi – over hele kroppen, så at den smerten, som akkurat nå overgår fingeren, fordelt over hele kroppen, og på den måten er en bagatellen som en nåleprikken overhodet ikke noen, man føler. Det er kontrollert fantasi. Jeg har sett folk, som var gjennomboret av en bajonett. De besvimte ikke eller skrek, fordi de visst bajonettstøtet kom, og de tenkt på noen annen – kontrollert fantasien igjen – og smerten ble fordelte over hele kroppsflaten, i stede for å være lokalisert, så ofret var i stande til å overleve bajonettstøtet.

Hypnose

Hypnose er et annet godt eksempel på fantasi. Under seansen overlater den, som blir hypnotisert, fantasien sin til hypnotisøren. Den, som blir hypnotisert, forestiller seg, han er undergitt den annen innflytelsen. Han innbiller seg at han blir døsig at han gir seg under den annen innflytelsen. Hvis hypnotisøren har tilstrekkelige overtalelsesevner og kan bemektige seg pasientens fantasi, underkaster disse og blir føyelig overfor hypnotisørens direktiv, og det er alt, hva man kan si om den saken. På samme måte: hvis man underkaster seg selvhypnose, forestiller man seg simpelthen at man underkaster seg innflytelsen fra – SIG SELV. Og på den måten blir man kontrollert av sin Større Selv . Denne fantasien er naturligvis grunnlaget for en helbredelse, hvor troen på resultatet er det vesentlige. Man foretar en konstant fremadskridende sjelelig oppbygning, og forestiller seg at hvis man besøker det-eller-det stedet eller blir behandlet av den-eller-den, vil man oppnå øyeblikkelig helbredelse. I slike tilfeller gir fantasien i virkeligheten ordrer til kroppen, og på den måten framkaller man en helbredelse, som er varig, så lenge fantasien beholder kommandoen, så lenge ingen tvil om fantasiens makt sniker seg inn i bildet.

Bare enda et lite dagligdags eksempel, fordi spørsmålet om kontrollert fantasi er det viktigste, man overhodet kan forestille seg. Kontrollert fantasi kan være forskjellen mellom suksess og fiasko, helse og sykdom. Men har de noensinne kjørt på sykkel på en absolutt lik, åpen vei, og så plutselig sett en stor stein foran Dem, kanskje et par meter fra forhjulet? Det er mulig, de tenker: Nei, den kan jeg ikke unngå å treffe! Og det ville de riktig nok heller ikke kunne. Deres forhjul slenger, og like mye, det de forsøker å gjøre, så vil de helt avgjort brase like mot steinen, som et stykke jern tiltrekkes av en magnet Selv den sterkeste viljesanstrengelsen setter dem ikke i stand til å komme utenom den steinen. Men hvis de forestiller dem at de kunne ha unngått å treffe denne steinen, så vil de helt sikkert ikke treffe den. Selv den sterkeste viljesanstrengelsen setter dem ikke i stand til unngå den påkjørselen. Husk den allervigtige regelen, fordi den kan bety den avgjørende forskjellen her i livet for Dem.

Ikke kue din fantasi – si at “det lar seg gjøre” og forestill deg det

Hvis man stadig tvinger seg selv til å gjøre en bestemt ting, skjønt fantasien gjør opprør imot det, så framkaller man et nervesammenbrudd. Dette er årsaken til mange mentale sykdommer i vår tid. Våre dages livsbetingelser er vanskelige, og man prøver å kue sin fantasi (i stedet for å kontrollere den) ved hjelpen av sin viljesstyrken. Det oppstår en indre konflikt i sjelen, og dette kan til sist medføre et nervesammenbrudd. Den vedkommende kan bli nevrotiker eller til og med sinnssyk. Sinnssykehospitalene er overfylte med folk, som har tvunget seg selv til å gjøre det sin fantasi satte seg imot. Og imidlertid er det en svært enkel sak å kontrollere fantasien og få den til å arbeide for seg. Det er fantasien – det kontrollerte fantasien – som setteren et menneske i stand til å klatre oppad et høyt fjellet, eller til å fly et hurtigt fly og sette ny rekord eller utrette noen av alle de heltegjerningene, vi leser om. Kontrollert fantasi. Personen forestiller seg, man kan gjøre dette eller hintene, og så kan man. Han har fantasien, som forteller ham at han kan, og han får sin vilje til å “ville” det. Det betyr den fullendte suksessen. Hvis de ønsker, å gjøre veien gjennom livet lett og livet behagelig, på salme måte som østerlændingen gjør, glem så alt om viljesstyrken, den er bare en felle, og et blendverk. Husk bare kontrollert fantasi. Hva de forestiller Dem, det kan de gjøre. Fantasi, tro – er det ikke det samme?

—————————————————-

Elementalessensen

Astralplanets elementavlessens tilsvarer mineralriket på det fysiske planet. Former på astralplanet består av astrale partikler, som er bundne sammen av en livsstrøm, som bevirker at elementavlessensen fungerer som sammenhengende stoffmasser. Formenes impulser er svært primitive, for disse stoffmassene er levende på samme måte, som mineralriket faktisk også er levende.
Astrallegemet er et selvstendig vesen

Under inkarnasjonen er elementavlessensen i astrallegemet midlertidig skilt fra de frie astrale partiklene. De partiklene vi har innebygget i vårt astrallegeme, utgjør faktisk et selvstendig levende vesen, og derfor kaller man det for “begærelementalet.” Og den opplever at her er det liv og glade gate, for i menneskets følelsesliv kan de oppleve svært kraftige svingninger. Elementavlessensen føler seg tiltrukket av disse svingningene, for den er på vei ned mot de voldsomste og tyngste svingningene. Målet for elementavlessensen er å nå mineralriket i den fysiske verden.

Her har vi menneskets problem, for vår astrallegeme er en elemental, som er på vei nedover i involution, men vi er på vei oppover i evolusjon. Vår følelseslegeme fungerer derfor som en konstant frister, som forsøker å få oss til å oppfylle målsettingen sin i livet i stedet for vår eget.

—————————————————-

Astralsex og Astralplanet

Forutsetningen for man kan dyrke Astralt sex som enten det er i sovende eller våken tilstand er at man kan synke ned til Astral planet.

Man kan lære seg å synke ned på Astralplanets øverste overflate, på følgende måte.

Man tar en uke hvor man sover litt flere ganger om dagen, så ofte som man har mulighet for det, også selv om du ikke er trøtt, bare det bare er kort tid. Det skal også være så du kan sove gjennom om natten.

Neste trinn er at når du ligger deg til å sove, så skal du fastholde tilstanden mellom våkent og søvn fast med en viljesagt, inntil du plutselig våkner og finner deg selv sovende i annen seng eller våkner på en annen lokalitet. Dette betyr at du nå befinner deg på den øverste delen av Astralplanet, her kan se du f.eks.. se andre mennesker, dyr og omgivelser.

Dette er den øverste astralitet som du nå kan undersøge.I starten er det bare kort tid du kan fastholde denne tilstanden men det kommer med treningen. Og det er også mulig å ha samleie med dem du møter her (dette er ofte bestemt av hva din eget dynamikk, lyster og lengsler drar deg mot.). Men vær forsiktig de første gangene du er våken på asralplanet, og vend deg først til denne nye verden og lær det kjennet, før du kaster deg ut i eventyr.men som er både fremmede, og folk som du kjenner, men de fleste er bare vanlige ubevisste sovende.
Dem du skal søke å gjenkjenne på astralplanet er de andre beviste astralreisende.
Det er lett nok du kan ikke ta av de bevist Astralrejsende og de som befinner seg i søvnens transe, som er stor forskjell da vanlige sovende som regel er ubevisste.

Du kan nå fortsette treningen og lage en avtale med henne/ham om et tidspunkt for sessionen.. Begynn å tenke intenst på din partner like før du dykker ned i astraliteten. La henne/ham overskylle ditt vesen og bevissthet totalt like før du dykker ned i Astraliteten.Det hjelper imidlertid mye å være gjensidig forelsket i hverandre så glir det lettere.Lad deg så synke ned på Astralplanet, imidlertid uten å miste denne verdens plan helt i din bevissthet, og med alle tanker og følelser og ønsker din partner vekker i deg selv i din bevisthed.Altså konsentrerer deg om den personen du ønsker å “tune inn” på.Læg nå merke til dine kroppsfornemmelser samtidig at du prøver å “tune inn” på din partner, vent på respons.Dette er litt vanskelig i begyndelsen.Derudover kan du også reise rundt i disse felles Psykiske verden.Men det krever målbevist trening, så du skal ha litt tålmodighet.

Kroppens Chakra har en vital funksjon under det astrale samleie.De viktigste er Sakral Chakra som en slags Astrale genetialer.Hvis man setter seg i en lett transe, mens man fyller seg totalt med partnerens vesen, vil det på et tidspunkt oppstå Telepatiske/Empatisk kommunikasjon mellom de to parter.Kort sagt, dette baner veien for en psykisk energi utvikling som av Tantra tilhengere betraktes som en vei til den Guddommelige.Hvis man vet hvordan man bruker sine Chakra til astralt samleie, vil man sammen med sin partner kunne drive med sex på tross av avstand. Men dette er langt den eneste gevinsten, du kan også reise rundt i den felles Psykiske verden, som astaliteten udgjør.Det krever målbevist træning. Men med tålmodighet kan man vekke disse åndelige kreftene.

Mere om astralreiser:

http://www.krystallkulen.no/?text=82

http://www.geocities.com/hekseskolen/Astral.htm

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.