Aruba

Øy i Karibia, utenfor kysten av Venezuela, 80 km vest for Curaçao; 193 km2 med 100 000 innb. (2007), mange av indisk avstamning, ellers blandet europeisk, asiatisk og latinamerikansk opphav, til sammen ca. 40 forskjellige nasjonaliteter. Hovedstad: Oranjestad. Aruba tilhører geografisk Nederlandse Antillen, men står siden 1986 direkte under Nederland.

Øya er lav, høyeste punkt er 188 moh., og klimaet er varmt og tørt. Overflatevann mangler og drikkevann skaffes ved destillering av saltvann. Vannmangel har hindret utviklingen av jordbruket. Økonomien er helt avhengig av petroleumsraffinering. Turisme har i senere år fått økt betydning.

Aruba har vært nederlandsk besittelse siden 1636. Salthandel på 1600-tallet og 1700-tallet. Gullgruvedrift 1825–1916. Aruba trakk seg ut av den nederlandske føderasjonen i 1983 og har siden 1986 sitt eget parlament.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.